Fruit Expert Centrum echte meeldauw

Hieronder treft u een overzicht aan waarin de verschillende producten vermeld worden die u zou kunnen inzetten. De Syngenta producten staan met merknaam genoemd de andere met actieve stof naam. Om resistentie ontwikkeling te voorkomen is het belangrijk dat u op de juiste manier afwisselt tussen de producten. Belangrijk hierbij is te letten welk werkingsmechanisme het middel heeft. Ook deze werkingsmechanismes worden door het FRAC ingedeeld in LOW, MEDIUM of HIGH risico op resistentie. Dit schema toont het product en welke FRAC code dit product heeft. Het is belangrijk om niet af te wisselen tussen producten met dezelfde code omdat dit verdere resistentie ontwikkeling in de hand kan werken. Zorg er dus voor dat u een schema opstelt dat dit voorkomt. Uitgebreid advies hierover kunt u terugvinden op https://www.frac.info.

Voor resistentiemagagement is het belangrijk om de ziekte of plaag goed in beeld te krijgen. De zogeheten 'levenscyclus' van meeldauw laten we hieronder zien.

Meer weten over resistentiemanagement?

Onze Crop Advisors helpen u graag met resistentiemanagement. Voor vragen staan wij voor u klaar.