Fruit Expert Centrum perenbladvlo | Syngenta Nederland

You are here

Resistentiemanagement Perenbladvlo

Hieronder treft u een overzicht aan waarin de verschillende producten vermeld worden die u zou kunnen inzetten. De Syngenta producten staan met merknaam genoemd de andere met actieve stof naam. Om resistentie ontwikkeling te voorkomen is het belangrijk dat u op de juiste manier afwisselt tussen de producten. Belangrijk hierbij is te letten welk werkingsmechanisme het middel heeft. Ook deze werkingsmechanismes worden door het FRAC ingedeeld in LOW, MEDIUM of HIGH risico op resistentie. Dit schema toont het product en welke FRAC code dit product heeft. Het is belangrijk om niet af te wisselen tussen producten met dezelfde code omdat dit verdere resistentie ontwikkeling in de hand kan werken. Zorg er dus voor dat u een schema opstelt dat dit voorkomt. Uitgebreid advies hierover kunt u terugvinden op http://www.frac.info.

Voor resistentiemagagement is het belangrijk om de ziekte of plaag goed in beeld te krijgen. De zogeheten 'levenscyclus' van perenbladvlo laten we hieronder zien.