Mainspring: het bewijs

In de afgelopen jaren hebben we verschillende effectiviteitsproeven uitgevoerd.

Mainspring. Het bewijs.

In de afgelopen jaren hebben we verschillende effectiviteitsproeven uitgevoerd. Hieronder ziet u enkele resultaten. We hebben echter meer resultaten in verschillende gewassen. Ook op niet vermelde plagen hebben we Mainspring getest. Vraag uw leverancier of Syngenta Crop Advisor naar de resultaten hiervan.

Effectieve tripsbestrijding met Mainspring
Effectieve rupsbestrijding met Mainspring

Proefresultaten op trips

Een van de grootste plagen in de sierteelt is de Californische trips (Frankliniella occidentalis). In enkele
dagen kan deze enorme schade veroorzaken aan uw gewas. Bovendien vermeerdert deze trips zich razendsnel, waardoor het in korte tijd tot een echte plaag kan uitgroeien. Een trips zuigt aan de bovenste bladlaag. Hierdoor ontstaan vlekjes op het blad of de bloem. Tevens wordt de plant hierdoor geremd in de ontwikkeling. Hieronder de zichtbare schade door een tripsaantasting.

Mainspring kan tripsschade voorkomen door z’n zeer snelle aanvangswerking. Binnen 2 uur na toepassing stopt de trips met voeden en dus met het veroorzaken van schade aan de plant. De meest positieve effecten worden verkregen met de toevoeging van vloeibare suikers bij de bestrijding van trips. De trips wordt gelokt door de suikers, waardoor een verbeterde opname aan Mainspring wordt verkregen en daardoor een betere bestrijding van trips wordt gerealiseerd. De trips verlamt vrijwel direct waardoor er geen verdere schade meer ontstaat.

Conclusie: door het toevoegen van vloeibare suikers kan de effectiviteit van de toepassing met Mainspring sterk verbeteren.

Proefresultaten op mineervlieg

Mineervlieglarven kunnen voor grote schade zorgen in het blad waardoor de plant wordt belemmerd in z’n ontwikkeling en tevens ook cosmetische schade oploopt. Een mineervlieglarve leeft diep in het blad. Om ervoor te zorgen dat Mainspring zo diep mogelijk in het blad komt, is de inzet van een hulpstof vaak gunstig. Een hulpstof zorgt ervoor dat de verdeling en opname van de actieve stof in de plant worden bevorderd. Hierdoor wordt er een betere effectiviteit behaald zoals zichtbaar is in de grafiek hieronder.

Conclusie: Mainspring heeft een zeer goede bestrijding van mineervlieg waarbij het effect duidelijk versterkt kan worden bij gebruik van een geschikte hulpstof.

Proefresultaten op rupsen

De larve van de nachtvlinder Chysodeixis chalcites (Turkse mot), kan net als andere rupssoorten door vraat veel schade aanrichten in vele sierteeltgewassen. Bovendien bevuilt de rups met z’n uitwerpselen de plant en de bloem. Direct na opname van Mainspring stopt de rupsvraat en daarmee binnen enkele minuten de schade.

Conclusie: Mainspring zorgt voor een zeer goede bestrijding van Chrysodeixis chalcites (Turkse mot), maar ook andere rupssoorten worden met Mainspring goed bestreden.
De insectendruk in de sierteelt loopt op. Steeds minder effectieve correctiemiddelen zijn beschikbaar. Met de komst van Mainspring pakken we dit probleem aan.

Wat is Mainspring?

De insectendruk in de sierteelt loopt op. Mainspring pakt het probleem aan.

Wat doet Mainspring?

Alles over het werkingsmechanisme, opname en verdeling, werkingsspectrum en meer.

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag!