Wat doet Mainspring?

Alles over het werkingsmechanisme, opname en verdeling, werkingsspectrum en meer.

Werkingsmechanisme

Mainspring bevat cyantraniliprole behorend tot de chemische groep van de diamiden. Cyantraniliprole verandert de calciumstroom binnen de spiercellen. Door de ontstane constante calciumstroom verkrampen de spieren en raakt het insect verlamd. Dit gebeurt snel na opname van Mainspring. Het insect stopt vrijwel direct met voeden wat leidt tot een onvermijdelijke dood. Hiernaast staat een grafische weergave van dit proces.

Opname en verdeling

De actieve stof wordt vlot opgenomen in de waslaag. Van daaruit verdeelt de actieve stof translaminair, waardoor ook insecten aan de onderzijde van het blad bestreden kunnen worden.

Werkingsspectrum

Mainspring heeft een breed werkingsspectrum en bestrijdt trips, mineervlieg en rupsen op een effectieve manier. Door de brede werking volstaat vaak de inzet van alleen Mainspring. Het product past ook prima in een schema met andere insecticiden en is dan ook een goede afwisselpartner. Mainspring is geregistreerd in niet-grondgebonden sierteeltgewassen. In de tabel hieronder staan de betreffende gewassen met daarbij de dosering en het interval.

ToepassingsgebiedDos. middel per toepassingMax. dos.  middel per toepassingMax. aantal toepassingen per 12 mndMin. interval tussen toepassingen in dgn
Potplanten
(bedekte, niet-grondgebonden teelt)
0,01 %
(10 gr/100 l water)
0,12 kg/ha2 per teeltcyclus
4 per 12 mnd
7
Snijbloemen
(bedekte, niet-grondgebonden teelt)
0,01 %
(10 gr/100 l water)
0,25 kg/ha2 per blok
4 per 12 mnd
7 binnen een blok
60 tussen 2 blokken
Boomkwekerijgewassen
(bedekte, niet-grondgebonden teelt)
0,01 %
(10 gr/100 l water)
0,12 kg/ha2 per blok
4 per 12 mnd
7 binnen een blok
60 tussen 2 blokken
Vaste plantenteelt
(bedekte, niet-grondgebonden teelt)
0,01 %
(10 gr/100 l water)
0,10 kg/ha2 per blok
4 per 12 mnd
7 binnen een blok
60 tussen 2 blokken
Veredelingsteelt en zaadteeltproductie
(bedekte, niet-grondgebonden teelt)
0,01 %
(10 gr/100 l water)
0,15 kg/ha2 per blok
4 per 12 mnd
7 binnen een blok
60 tussen 2 blokken

Formulering

Het product is geformuleerd als een granulaat. Dankzij deze formulering is Mainspring bijzonder zacht voor het gewas en lost het product zeer gemakkelijk op in de tank. Hiernaast wordt de goede oplosbaarheid van Mainspring getoond.

Integreerbaarheid

Mainspring is veilig en zacht voor het gewas en kan daarnaast goed worden geïntegreerd met natuurlijke vijanden. In praktijktesten hebben we aangetoond dat Mainspring een beperkt effect heeft op de populatie van bijvoorbeeld Encarsia, Eretmocerus, Diglyphus en diverse soorten roofmijten. De nawerking van Mainspring is in alle gevallen kort waardoor natuurlijke vijanden kort na toepassing kunnen worden ingezet.

De insectendruk in de sierteelt loopt op. Steeds minder effectieve correctiemiddelen zijn beschikbaar. Met de komst van Mainspring pakken we dit probleem aan.

Wat is Mainspring?

De insectendruk in de sierteelt loopt op. Mainspring pakt het probleem aan.

In de afgelopen jaren hebben we verschillende effectiviteitsproeven uitgevoerd. Bekijk ze op deze pagina.

Het bewijs

In de afgelopen jaren hebben we verschillende effectiviteitsproeven uitgevoerd.

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag!