Trichodorus aaltje bestrijden

Trichodorus-aaltje bestrijden? U wilt toch ook een topkwaliteit aardappelen?

De afgelopen jaren heeft het HLB proeven uitgevoerd tegen Trichodoriden (aaltjes) . In 2015 is een proef aangelegd op een perceel met een aanvangsbesmetting van gemiddeld 224 larven per 100 gram grond. Een rijendosering geeft maar liefst 8 ton meeropbrengst dan onbehandeld en blijkt min of meer gelijk aan een halve dosering volvelds. Dit is te verklaren door het feit dat Trichodorus-aaltjes zich in het algemeen wat dieper in de bouwvoor bevinden. Na opkomst van het aardappelgewas begeven ze zich in een verticale lijn naar hun voedselbron: de wortels van het aardappelgewas. Ze stuiten dan op  het granulaat dat onder de moederknol is gestrooid en raken daardoor verlamd waardoor ze geen schade meer kunnen doen aan de wortels van het gewas.

 

Trichodoridenproef HLB1
Trichodoriden bestrijden met Nemathorin

Ook bij lagere aanvangsbesmetting compenseert Nemathorin uitstekend opbrengstschade

In 2016 is dezelfde proef nog een keer herhaald, maar nu op een perceel met lagere aanvangsbesmetting van gemiddeld 37 larven per 100 gram grond. Opnieuw werd hetzelfde resultaat geboekt. De opbrengstschade werd ook hier uitstekend gecompenseerd met een rijendosering. Bovenstaande grafiek (rechts) laat zien dat een rijendosering met Nemathorin 10G® een meeropbrengst geeft van 7,5 ton t.a.v. onbehandeld en beter is dan een volvelds dosering van 15 of 30 kg per ha. Daarnaast bleek dat de Trichodoriden-populatie in de grond  enigszins wordt gereduceerd, zelfs bij een rijentoepassing met Nemathorin 10G®, zoals onderstaande grafiek laat zien.

Trichodorus aaltje bestrijden HLB proef

Advies bij Trichodoridenbesmetting

Bij een Trichodoriden-besmetting kunt u volstaan met een rijendosering van 7,5 kg Nemathorin 10G® per ha