VIXERAN mag worden ingezet in de biologische teelt

Biologicals
Vixeran video

Goed nieuws voor biologische telers. VIXERAN® staat nu op de SKAL lijst en is toegelaten voor gebruik in biologische teelten. 

Quantis op SKAL lijst

 

SKAL is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) en ziet erop toe dat het biologisch produceren, bewerken en verhandelen van producten voldoet aan de biologische EU-verordening, de Nederlandse Landbouwkwaliteitswet en de reglementen en grondslagen van SKAL Biocontrole.

 

VIXERAN op basis van de bacteriestam Azotobacter salinestris CECT 9690 kan stikstof uit de (bodem)lucht binden en het gewas voorzien van extra stikstof. Per hectare kan gemiddeld 30 a 40 kg N (110 a 150 kg KAS) worden bespaard, bij een gelijkblijvende opbrengst.

En je bent meteen ook duurzaam bezig:
minder uitspoeling van stikstof en een lagere CO2 footprint van je gewas, omdat door de besparing op kunstmest voor de productie hiervan minder energie nodig is. 

Meer weten?