Afbranden is misschien wel de belangrijkste bespuiting in de uien

Gewasbescherming
Zaaien van ui

Een strak geplande afbrand-bespuiting is het beste recept tegen probleemonkruiden later in het seizoen, stelt Crop Advisor Steven Dorrestijn. Intensief monitoren rond opkomst is daarbij noodzakelijk. In dit artikel licht hij zijn onkruidstrategie toe, inclusief de mogelijkheden voor een vroegere inzet van Boxer®.

Er zijn nog maar weinig uien gezaaid, maar dat is wat Steven Dorrestijn betreft geen reden tot zorg. “We zijn er de laatste jaren aan gewend geraakt dat we in maart konden zaaien, maar vroeger was zaaien in maart de uitzondering en was april de norm.” Hij adviseert om geduldig te wachten op de juiste omstandigheden om een goed zaaibed te maken. "Daarmee leg je de basis voor een gelijkmatige opkomst en een homogeen gewas," aldus de Crop Advisor. “En daar heb je het hele seizoen plezier van omdat je hele gewas bij elke bespuiting in hetzelfde stadium zit. Je kunt het maar 1 keer goed doen, dus wacht tot de grond de trekker en machines kan dragen. Te veel insporing dwingt je immers om een dikkere laag losse grond te maken om de uien in vaste grond te kunnen zaaien. En als je te vroeg het land op gaat, krijg je valse kluiten en verdicht je de bodem. Daar houden uienwortels niet van.

Het ideaalplaatje is dat je de zaaibedbereiding in 1 werkgang doet en zo ondiep mogelijk werkt. Dan kun je straks in vaste grond zaaien en kan het zaad direct bij het vocht.”

Dagelijks inspecteren

Vooral het aantal middelen met contactwerking is de afgelopen jaren afgenomen en daardoor zijn de bodemherbiciden belangrijker geworden. Maar ook het belang van de voor-opkomst bespuitingen is toegenomen, stelt Dorrestijn. ”We kunnen na opkomst minder corrigeren. Direct na zaai spuiten met Stomp is standaard, maar vooral een goede timing van het afbranden is cruciaal. Je moet dit zo kort mogelijk voor opkomst doen want de onkruidjes die na het afbranden als eerste opkomen zijn later het lastigst te bestrijden. Kort na opkomst hebben we immers weinig middelenkeuze en spuiten we met lage doseringen. Dus hoe korter voor opkomst je afbrandt, hoe langer schoon na opkomst. Je zult altijd wel een paar uien wegspuiten maar dat gebeurt ook, en waarschijnlijk erger, als je later in het seizoen de grootste onkruiden probeert weg te spuiten met hogere doseringen.” Voor de timing van het afbranden raadt Dorrestijn aan om vanaf dag 13 na zaai het perceel intensief te bemonsteren. “Loop zigzag over het perceel en kijk op meerdere plekken. En doe je rondje halverwege de middag. Als je dan de eerste kiemplantjes vindt, zijn die al een beetje afgehard en kun je direct spuiten.” Waar heel ondiep is gezaaid, tot max. anderhalve centimeter, moet de inspectie op dag 11 beginnen.

Meer mogelijk met Boxer

Het goede nieuws bij de onkruidbestrijding is de bredere inzetbaarheid van Boxer. Dorrestijn: “Vroeger kwam Boxer pas in beeld bij het eerste pijpje, maar wij hebben ontdekt dat het in een lage dosering al in het kramstadium kan worden toegepast in combinatie met Stomp. Dan profiteer je al in een vroeg stadium van de contactwerking van de Boxer.” De Crop Advisor voegt daar wel aan toe dat er in bepaalde omstandigheden risico op plantuitval bestaat. Zie ook het kader onderaan dit artikel. Voor het vervolg van de onkruidbestrijding adviseert Dorrestijn de volgende strategie:

  • in het vlagbladstadium spuiten met AZ 500 en Stomp
  • gevolgd door een bespuiting met Boxer-Lentagran-Starane Top in het stadium van de eerste pijp.
  • Die bespuiting herhaal je nog 2 keer (maar de tweede keer zonder de Starane vanwege het voorgeschreven interval van 14 dagen.)
  • Tenslotte afspuiten met Wing P of Dual Gold® voor bodemduurwerking. Wing P kan worden gecombineerd met Boxer voor contactwerking. Hou wel de maximaal toegestane hoeveelheid Boxer in de gaten. Dual Gold mag alleen op kleigrond.

Regelmaat zeer belangrijk

Bij de uitvoering van de onkruidbestrijding in uien is behalve de middelenkeuze ook de regelmaat van spuiten zeer belangrijk. “Als het even kan gewoon spuiten op dezelfde dag van de week”, adviseert Dorrestijn. “En als dat door omstandigheden niet lukt, altijd eerder spuiten en vooral niet later.” Dorrestijn’s laatste tip gaat over de dosering: “Stem die af op het onkruid. Sommige telers kijken te veel naar de uienplantjes. Dat doen ze natuurlijk met de beste bedoelingen maar dan bestaat de kans dat je gaat onderdoseren voor het onkruid. Met als gevolg dat je het onkruid niet doodspuit maar ziek spuit. En een ziek plantje neemt bij de volgende bespuiting niets op. Maar een ui die even stil heeft gestaan, trekt wel weer bij.”
 

KADER:

Wanneer risico’s bij vroege inzet Boxer (kramstadium)
De inzet van Boxer in het kramstadium kan risico geven bij de volgende omstandigheden:

  • Op bodems met een laag organische stofgehalte of lage afslibbaarheid.
  • Op löss- en leemgrond
  • Op zoute kwelgrond
  • Als de uien beschadigd zijn door stuifschade of de uienvlieg
  • Bij ondiep zaaien gevolgd door neerslag
  • Bij zware neerslag kort voor en na toepassing (verzadigde grond)

ADVIES:

Zorg voor goede goede zaaiomstandigheden en daarmee opkomst zodat ui minst last heeft van herbiciden. Check je perceel goed om de juiste herbicidenmix, timing en doseringen te bepalen.