Ritnaalden in je perceel?

Gewasbescherming
Ritnaald in stengel

Schade door ritnaalden komt de laatste jaren steeds meer voor.  Problemen groeien door bodeminsecten. In steeds meer gewassen zien we plantwegval of schade aan de oogst. Met de toelating van KARATE® 0.4% GR is een nieuwe oplossing beschikbaar.

Mais
Vooral in maïs is de toelating goed nieuws, zeker voor percelen met een zware besmetting aan ritnaalden, waar een zaadbehandeling niet altijd toereikend is. Een groot bijkomend voordeel van Karate 0.4% GR is dat dit middel geen fosfaatmeststof bevat. Weliswaar geeft kunstmest een wat vlottere weggroei van het gewas, maar op maïspercelen waar derogatie een rol speelt, kon het enige beschikbare granulaat (Force Evo) niet worden ingezet vanwege fosfaat. Force Evo dit jaar niet beschikbaar door productieproblemen.
Met de komst van Karate 0.4% GR is er nu net voor het seizoen toch een oplossing en beschikt nu vrijwel de hele maïsmarkt (uitgezonderd percelen in grondwaterbeschermingsgebieden) over een adequate oplossing tegen ritnaalden.
Voor een optimale werking adviseren wij het granulaat toe te passen met een verdeler (of ketsplaatje/zwaluwstaartje), zodat het granulaat gelijkmatig in de plantveur wordt verdeeld. Voor granulaatstrooiers die hiermee nog niet zijn uitgerust, stelt Syngenta gratis verdelers ter beschikking. Deze zijn verkrijgbaar via jouw distributeur in gewasbeschermingsmiddelen.

Aardappelen
Karate 0.4% GR is ook toegelaten in aardappelen. Voor deze teelt zijn er diverse mogelijkheden om ritnaalden te bestrijden, alhoewel geen van de oplossingen een 100% werking geeft.
In het voorjaar, als de ritnaalden kort na poten naar boven toe komen, geven de granulaten de eerste bestrijding. In aardappelen gaat de voorkeur uit naar het gebruik van Nemathorin omdat dit middel de beste lengtewerking heeft en tegelijkertijd aaltjes bestrijdt én een nevenwerking op luis heeft. Karate 0.4% GR heeft alleen een werking tegen ritnaalden, niet tegen aaltjes of luis.
In verband met residuen wordt voor Nemathorin geadviseerd minimaal 120 dagen aan te houden tussen poten en loofdoding. In vroege aardappelen of in pootgoed waar de bovenmaat voor consumptie wordt gebruikt, is een termijn van minimaal 120 dagen niet altijd mogelijk. In dit geval is Karate 0.4% GR het aangewezen middel om schade door ritnaalden te voorkomen.