Rond koppen meest kritische periode voor tulp

Gewasbescherming
Tulpenveld

Beneden de 10 °C is er weinig risico op een infectie van Botrytis in tulp. Zodra de temperatuur echter een aantal dagen boven de 10 °C uitkomt en de bladnatperiode langer dan 48 uur is neemt de kans op infectie toe. De meeste middelen werken preventief, wat inhoudt dat ze op tijd ingezet moeten worden. Vorig jaar werd voor veel telers het eerste jaar zonder mancozeb als basis terwijl ze het in de bollenstreek al jaren zonder deden. Dat ging prima, alleen was de vuurdruk door het droge zonnige weer vrij laag waardoor de verschillen in de proeven erg klein waren. 

Aangezien we vorige jaar weinig verschillen zagen in de proeven vanwege de lage vuurdruk is het interessanter om de resultaten van de vuurproef van 2021 te laten zien.

In 2021 zijn o.a. onderstaande objecten getest op het Agrifirm platform bij Vertify in Zwaagdijk. De cultivar was World’s Favourite.

Basisschema mancozeb

Het betrof een basisschema met mancozeb* met rond de bloei de inzet van middelen op basis van tebuconazole. Het Syngenta schema werd gespoten zonder mancozeb en rond de bloei werd Palladium ingezet. De dosering van Palladium was 0,35 kg/ha en deze werd verhoogd naar 0,5 kg/ha bij toepassing 8, omdat het waarschuwingssysteem toen een waarschuwing gaf voor een verhoogde infectiekans.

Percentage Botrytis

Zoals vanuit de grafiek valt af te leiden, kwam de vuurdruk laat opzetten. Uiteindelijk liep het % vuur op tot 60% in onbehandeld terwijl in beide schema’s dit tot 5% werd beperkt. Hieruit kan je goed de sterke lengtewerking van Palladium afleiden.

Relatieve opbrengst

In de grafiek staat de relatieve opbrengst weergegeven. Ondanks het feit dat World’s Favourite een vroege bollenmaker is en het vuur er laat in kwam, zagen we in beide schema’s rond de 15% meer opbrengst. Dat geeft wel duidelijk de meerwaarde van de bespuitingen aan.

Milieubelasting
Vanuit de Europese commissie is aangegeven dat we tegen 2030 minimaal 50% minder chemische middelen moeten gebruiken. Als je vanuit onderstaande tabel het Syngenta schema bekijkt, dan komen we uit op 93% minder milieubelasting, met dezelfde bescherming tegen vuur en dezelfde opbrengst!

Milieubelasting

Advies en positionering Palladium
•    Zet tot 4x 0,35 kg/ha Palladium in, bij voorkeur rond het koppen
•    Verhoog dosering bij waarschuwing of hoge druk naar 0,5 kg/ha

Voordelen Palladium
•    Ijzersterk tegen vuurstelen en invuring
•    Werkt zowel preventief als “curatief”
•    Lage milieubelasting

*De toelating van mancozeb is komen te vervallen en mag dus niet meer worden gebruikt.

Expert Center NL Banner