Uien: Infectiekansen groot voor valse meeldauw en bladvlekkenziekte

Gewasbescherming
1132x637_bnl_onion

De late zaai en gemiddeld droge voorjaar maakte de start van de uien teelt niet makkelijk. In het droge voorjaar met een trage groei was er weinig ruimte voor schimmels. We zien nu vanaf de tweede-helft juli een weersomslag met matige tot gemiddeld veel neerslag in korte tijd. De uien blijven langer vochtig waarbij zowel valse meeldauw als ook bladvlekkenziekte meer ruimte krijgen zich te ontwikkelen.

Daarnaast kunnen schimmels zich snel ontwikkelen door de hogere temperaturen en is de eerste valse-meeldauw al waargenomen. Onder deze omstandigheden is het belangrijk om valse meeldauw en bladvlekkenziekte niet te onderschatten. Als het gewas na het strijken versneld afsterft, kan dit leiden tot een grote opbrengstderving.

Hoewel we weten dat de schimmels aanwezig zijn, zijn ze nog niet zichtbaar vanwege de lange incubatietijd van zowel valse meeldauw als bladvlekkenziekte. Bij zware buien kan het gewas bovendien meer beschadigd raken, wat de kans op bladvlekkenziekte vergroot. Nu we in de meeste zaaiuien kort voor het strijken zitten, is het verstandig om vroeg en preventief OrondisPlus Amistar in te zetten. Op deze manier kan het gewas goed groeien en neemt het de middelen optimaal op voor een optimaal resultaat.

Orondis® Plus Amistar® biedt verschillende voordelen, namelijk:

  1. een veelzijdige en zachte werking voor het gewas
  2. een krachtige bestrijding van zowel valse meeldauw als bladvlekkenziekte
  3. een breed werkingsspectrum