Vixeran, voor een optimale duurzame groei

Gewasbescherming
Vixeran video

Vixeran is een natuurlijk product op basis van de bacteriestam Azotobacter salinestris CECT 9690. Deze bacterie kan stikstof uit de bodem en lucht binden en zo het gewas van extra stikstof voorzien. Per hectare kan gemiddeld 30 a 40 kg N (110 a 150 kg KAS) worden bespaard, bij een gelijkblijvende opbrengst. Als de hoeveelheid stikstof die je een gewas kunt geven te laag is voor een optimale groei, kan Vixeran worden ingezet boven op de stikstofgift. 

Puzzelen met stikstofruimte in lelie
Volgens de overheid zit er in veel gebieden nog te veel stikstof en fosfaat in het water. Dit noemen we met nutriënten verontreinigde gebieden (NV-gebieden). In deze gebieden zijn extra maatregelen nodig om de waterkwaliteit te verbeteren. Zo geldt hier bijvoorbeeld een 5% lagere stikstofgebruiksnorm per 2024 en zelfs 20% per 2025. 

Ook geldt er dit jaar al een verlaging van 10% voor de grondwaterbeschermingsgebieden (GWB-gebieden) op zand- en lössgrond in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. Meer informatie hierover is te vinden op de website van RVO.

Hoe de opbrengst op peil te houden met lagere gebruiksnormen?
De eerste ervaring met Vixeran in lelies hebben we vorig jaar opgedaan op het onderzoeksplatform van Agrifirm in Breezand. De resultaten waren indrukwekkend.

Vixeran

In de cultivar OR Dejima hebben we eerst het stikstofgehalte met 50 kg verlaagd. Dit resulteerde in een significante verlaging van de opbrengst. Vervolgens hebben we dit ook gedaan in het andere object waar tevens 1x 50 g/ha Vixeran is gespoten op 7 juni. Dit resulteerde uiteindelijk tot een gelijkwaardige opbrengst als het standaard schema. Een erg mooi resultaat!

Wil je meer informatie over Vixeran kijk op onze website of neem contact op met ons of uw adviseur. 

Expert Center NL Banner