INTERRA®Scan genomineerd voor de AgriBusiness Award 2023!

Syngenta en duurzaamheid
Een veld wordt gescand

De jury van de Agribusiness Award heeft dit jaar vier bedrijven genomineerd voor hun innovatieve product of dienst, die goed is voor de portemonnee van de boer. En wij zijn er bijzonder trots op dat we dit jaar met onze bodemgezondheidsservice INTERRA®Scan genomineerd zijn! 

Wat is INTERRA®Scan?
Met INTERRA®Scan kunnen telers op een hele toegankelijke en praktische manier werken aan hun bodemgezondheid en aan de slag gaan met precisie-landbouw. INTERRA® Scan is een een service voor het zeer nauwkeurig in kaart brengen van de bodem. De scan, in combinatie met bodemmonsters, biedt meer dan 800 datapunten per hectare en brengt de bodem tot 27 lagen in beeld. Dit geeft telers o.a. inzicht in de textuur en het nutriënten- en koolstofgehalte van hun bodem. Met deze informatie kunnen telers hun inputs optimaliseren en in sommige gevallen een directe besparing hebben, zoals bijvoorbeeld met bekalken.  Bovendien werken ze zo direct aan hun bodemgezondheid en koolstofvastlegging, wat op lange termijn een weerbaardere teelt oplevert. 

De volgende stap in precisielandbouw
INTERRA®Scan maakt het mogelijk om de precisielandbouw mogelijkheden die vaak al aanwezig zijn op het bedrijf te benutten. Denk hierbij aan variabel kunstmest strooien, variabel spuiten, variabel zaaien / planten. Inputs kunnen zo worden ingezet dat ze alleen gebruikt worden daar waar het nodig is. 

De service werkt effectief onder een breed scala aan omstandigheden, ongeacht de bodemvochtigheid, verdichting, bedekking of teeltomstandigheden. INTERRA®Scan is afgelopen zomer gelanceerd op de Nederlandse markt en onderscheidt zich door gebruiksvriendelijkheid, nauwkeurigheid en precisie.  

Bekendmaking winnaar
Op 2 november pitchen we deze innovatie aan de vakjury en dan is het nog even spannend tot dinsdag 21 november, wanneer de winnaar bekend wordt gemaakt. 

Meer weten over INTERRA®Scan? Ga naar www.interrascan.nl

Het hele artikel over de nominatie lees je op de site van BoerenBusiness.