Precisietoepassing nieuwe eco-activiteit 2024

Syngenta en duurzaamheid
1132x637_bnl_scan.jpg

Wist je dat …
…….er in 2024 nieuwe eco-activiteiten worden toegevoegd aan de Eco-regeling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)? 

Je kunt punten verdienen voor precisiegewasbescherming, precisiebemesting en fertigatie. 
Om precisie-toepassingen te kunnen uitvoeren, is specifieke apparatuur nodig, zoals een plaats-specifieke strooier of spuitmachine die het middel kan toedienen op basis van bodemkaarten.

Het is belangrijk voor een teler om een gedetailleerde bodemkaart te hebben om precisiebehandelingen toe te kunnen passen. Alleen op die manier kan op de behoeften van de bodem ingespeeld worden. Het vergaren van meer kennis over de bodemeigenschappen helpt je om meststoffen en andere middelen efficiënter te gebruiken.

Op dit vlak kan Syngenta je van dienst zijn met de nieuwe bodemscanner INTERRA®Scan. De gegenereerde taakkaarten zijn compatibel met de meest gangbare besturingssystemen. Deze bodemkaarten ondersteunen je bij variabel bemesten, bekalken, zaaien en het beheren van organische stof.

Blijf op de hoogte van de nieuwste technologieën op het gebied van bodemscanning met Interra®Scan en ga naar https://www.interrascan.nl

Wil je meer weten over het nieuwe GLB, ga naar https://www.rvo.nl/onderwerpen/glb-2023/glb-2024