Terugblik op informatiebijeenkomst voor boomkwekers

Syngenta en duurzaamheid
1132x637 blacklight prunus

Bijna vijftig kwekers en adviseurs waren op woensdag 11 oktober te gast bij boomkwekerij 'De Rutven' in Wernhout voor onze bijeenkomst 'Boomkwekerij van de Toekomst', waarin duurzame gewasbescherming, emissiebeperking en weerbaar telen centraal stonden. In drie presentaties en workshops werden de deelnemers bijgepraat en werden ervaringen uitgewisseld. Mede dankzij de actieve inbreng van de bezoekers blikken we terug op een zeer geslaagd evenement, waar iedereen wel iets positiefs aan overhield.

Hieronder een terugblik op de bijeenkomst geschreven door tekstschrijver Jan van Staalduinen voor Boom in Business. 

Het evenement 'Boomkwekerij van de toekomst' was georganiseerd door Syngenta, Coöperatie Treeport Zundert en adviesbureau Groeibalans. Het was een voortzetting met bredere opzet van een bijeenkomst voor boomkwekers die Syngenta en Treeport begin dit jaar in Zundert verzorgden. Daarin lag de focus op het monitoringproject Moersloot, waar in 2022 was ingezoomd op de waterkwaliteit, normoverschrijdingen en emissies vanuit aangrenzende kwekerijen. Dat leverde veel nieuwe inzichten en concrete handvatten op waarmee de bedrijven vooruit konden.

Boomkwekerij event

Spuittechniek, effectiviteit en emissiebeperking
Na presentaties over de noodzaak van een breed gedragen toekomstvisie (gewasbescherming ligt immers continu onder het maatschappelijke vergrootglas), groene innovatie bij middelenproducenten en het belang van betere milieuprestaties voor het behoud van een effectief middelenpakket, werd er uitvoerig stilgestaan bij effectieve spuittechniek. Hierbij werd duidelijk dat een zorgvuldige dopkeuze en de juiste afstelling van de spuitboom (werkdruk, hoogte) cruciaal zijn om het middel zonder drift en afdruip op de plaats van bestemming te krijgen. Toevoeging van een hulpstof (uitvloeier, hechter, opnameverbeteraar, depositieverbeteraar) kan het spuit- en bestrijdingsresultaat sterk verbeteren en daar wordt nog te weinig gebruik van gemaakt. In het Expert Center Sierteelt op de website van Syngenta is veel informatie te vinden over hulpstoffen en het selecteren daarvan.

Workshop boomkwekerij event

Weerbaar telen
Consultant René van Gastel van Groeibalans verzorgde een workshop over weerbaar telen, die tot positieve discussies leidde. Duidelijk werd dat enkele van de aanwezige telers daar al volop mee bezig zijn. Alle groeifactoren zijn voor weerbaarheid van belang, met bodem, bemesting en water aan de basis, maar de belangrijkste succesfactor is de ondernemer zelf, betoogde de ervaren teeltadviseur. De kennis, inzichten en producten om hem in de transitie naar weerbaar telen te ondersteunen zijn ook voorhanden, dus daar hoeft het niet aan te liggen.

Spuitproef boomkwekerij event

Spuitproeven
In de week voor het evenement waren er op het bedrijf spuitproeven uitgevoerd op een perceel met Prunus laurocerasus, die na een staand buffet dat door de organisatie was aangeboden, werden bekeken. Er waren verschillende doppen, spuithoogten toegepast en afwisselend wel of geen hulpstof. Dankzij een gewasveilige fluorescerende kleurstof waren de verschillende spuitbeelden onder blacklight goed zichtbaar. Crop advisor Maurice Kok (Syngenta) lichtte de proeven toe en benadrukte de invloed van de gemaakte keuzes op het resultaat. "Het gaat er hier niet om wat goed of fout is, maar om bewustwording. Bedenk vooraf wat u wilt bereiken en stem daar uw keuzes op af", gaf hij de kwekers mee.

Een uitgebreid verslag van bovengenoemde bijeenkomst kunt u lezen in de komende editie van Boom in Business. Of bekijk onderstaande video.