SY Galileoo Hyvido hybride gerst voor de beste opbrengsten

HYVIDO: SY Galileoo

Jaar na jaar de hoogste opbrengsten - meest productieve wintergerst van Europa

De voordelen van SY Galileoo hybride wintergerst:

 • Meest productieve hybride Europese wintergerst

 • Hoogste opbrengstpotentieel, jaar na jaar

 • Betere ziektetoleranties, dus meer opbrengstzekerheid

 • Goede kouderesistentie

HYVIDO Hybride gerst geeft tot 600 kg meeropbrengst per hectare extra!

Resultaten SY Galileoo

CARAH en CRA Gembloux 2022 - SY Galileoo: 106 % !

Resultaten CARAH en CRA Belgie 2022: SY Galileoo heeft een gemiddelde opbrengst van 106%

 

HYVIDO Hybride rassen geven beduidend meer opbrengst

Grafiek: gemiddelde opbrengst in kg/ha

HYVIDO Meeropbrengst tot 600 kg /ha extra
Gemiddelde meerjarige resultaten LCG Vlaanderen

Kenmerken en toleranties SY Galileoo hybride wintergerst:

 • Doorschieten: gemiddeld
 • Vroegrijpheid: halflaat
 • Lengte: gemiddeld tot lang
 • Hectolitergewicht: hoog
 • Meeldauw: weinig gevoelig
 • Netvlekkenziekte: weinig gevoelig
 • Bladvlekkenziekte: weinig gevoelig
 • Dwergroest: gemiddeld gevoelig
 • Gele Mozaïek BaY MV-1: resistent
 • Wintervastheid:  goed tolerant
 • Legering: matig gevoelig

De gouden regels voor een geslaagde HYVIDO teelt

 • Zaaidatum: half september – eind oktober
 • Aanbevolen zaai/plantdichtheid: gemiddeld 3,6 eenheden/ha (=180 korrels/m²). Een eenheid/zak is 500.000 korrels. De zaaidichtheid is ongeveer 25% lager dan bij klassieke gerst, en is afhankelijk van bodem- en weersomstandigheden
 • Gewenst aantal planten per m² : 180. Regel de zaadhoeveelheid op basis van het DKG en verhoog dit naar het einde van de zaaiperiode.

Nieuws hybride gerstteelt

chevron_left
chevron_right