Kuanavo

Wat is KUANAVO™?

Een nieuwe biologische oplossing ter verbetering van de gewasstand. KUANAVO™ is een organische meststof die gemicroniseerde zwavel bevat. 

Gemicroneerseerde zwavel heeft verschillende eigenschappen waardoor het bij uitstek geschikt is voor het gebruik van zaaizaadbehandeling. 

Onder omstandigheden met weinig stikstof en fosfaat verbetert KUANAVO™ het plantgewicht en het plantoppervlak met tot wel 15%.

Wat is gemicroniseerde zwavel

 • Product duurzaam geproduceerd uit agrarische bijproducten
 • Kleinere deeltjes in vergelijking met chemische zwavel
  • Verspreidt beter in de oplossing en blijft langer homogeen
  • Verdeelt het beter over het zaaizaad
  • Beter systemisch opneembaar
 • Formulering speciaal voor zaaizaadbehandeling
 • Goed mengbaar met andere zaaizaadoplossingen
 • Uitstekend verzaaibaar, zonder stof
Wat is microbiele zwavel

Waar zorgt KUANAVO™ voor?

Er is een nieuwe biologische oplossing beschikbaar die kan bijdragen aan het verbeteren van de gewasstand. KUANAVO™ is speciaal ontwikkeld om het gebruik van stikstof en fosfaat in maïs te optimaliseren, zodat er efficiënter mee omgegaan kan worden.

Uit onderzoek is gebleken dat KUANAVO™ ook onder stressvolle omstandigheden, zoals een gebrek aan fosfaat of stikstof, positieve effecten heeft op de jonge maïsplantjes. Zo leidde een gebrek aan fosfaat tot een verbetering van 8% in gewicht en 14% in plantoppervlak van de jonge plantjes. Bij een gebrek aan stikstof waren deze verbeteringen zelfs nog groter, namelijk 15% in gewicht en 14% in plantoppervlak.

In welke gewassen kan KUANAVO™ als zaaizaadbehandeling gebruikt worden

KUANAVO™ is nu enkele jaren in meerdere Europese landen getest in maïs en daarom zal het eerst in maïs worden geïntroduceerd. 

Verder onderzoek loopt in diverse andere gewassen.

Binnenkort volgt op deze site hierover meer informatie.