Maak je gewas weerbaarder

Syngenta en duurzaamheid
Biostimulant Quantis

Bergen op Zoom, Nederland 10 februari 2022 
Syngenta introduceert QUANTIS®, een biostimulant die het gewas weerbaarder maakt tegen hitte- en droogtestress

Een aardappelgewas groeit het beste onder gelijkmatige omstandigheden. Stress verstoort de groei, wat uiteindelijk opbrengst kost. De nieuwe biostimulant Quantis helpt een gewas beter met stress om te gaan. Dit kan enerzijds stress zijn vanuit het groeistadium van de plant zelf, want knolaanleg en bloei zijn voor een plant stressvolle momenten (biotische stress). Anderzijds zorgt hitte- en droogtestress (abiotische stress) voor een verstoring van de normale groeiprocessen en wordt de fotosynthese geremd. Toediening van Quantis vlak voor een stressperiode zorgt ervoor dat het gewas weerbaarder wordt. Dit ondersteunt telers bij het omgaan met effecten van klimaatverandering. Het helpt hen opbrengstverliezen te voorkomen.