Uien

Onkruidbestrijding in uien

Zaadproductie

Leaf

Onkruiden kunnen veel zaad produceren: van enkele honderden tot meer dan 10.000 per plant. Deze onder controle houden is dus noodzakelijk. 

Toegelaten moleculen

Molecule

Slechts 7 moleculen zijn toegelaten en werkzaam tegen dicotylen voor een effectieve onkruidbestrijding in uien. (Bron: CTGB)

Opbrengstverliezen

Opbrengst verliezen

Volgens verschillende onderzoeken lopen de opbrengstverlieze uiteen van 50% tot 80% bij percelen waar geen onkruid verwijderd is.

Schoon gewas, hogere opbrengst

Om een goede basis te leggen voor de uienteelt is het belangrijk om doeltreffend en vroeg onkruid te bestrijden. Hierdoor krijgen later kiemende onkruiden geen kans om te groeien. Een goede bodemwerking van de ingezette middelen is hiervoor onmisbaar.

De juiste stappen naar succesvolle onkruidbestrijding

Een homogeen uiengewas is essentieel voor een succesvolle onkruidbestrijding. De werkdiepte en het moment van voorbereiding van het zaaibed zijn bepalend voor de homogeniteit. Door aan het begin van het seizoen te investeren in een goed zaaibed, kun je daar het hele seizoen van profiteren. Het is eveneens belangrijk om een strak schema voor onkruidbestrijding te hanteren. Omdat kiemende onkruiden het meest gevoelig zijn voor herbiciden, is het van groot belang om op het juiste moment het juiste product toe te passen. Bij het opstellen van het spuitschema zijn timing en herhaling belangrijk. Voor een goed resultaat moet er elke week teruggekeerd worden naar het jonge stadium van onkruid. Veel middelen vereisen een minimale intervallen van 7 dagen, maar dat is tegelijkertijd ook het maximale interval voor een effectieve aanpak van onkruiden in uien. Ook nakiemers aan het einde van de onkruidbestrijding mogen niet vergeten worden.

Ui

Meest lastige en veel voorkomende onkruiden in uien

  1. Melde soorten
  2. Klein kruiskruid
  3. Veel knopigen (perzikkruid, varkensgras, zwaluwtong)

Ons advies

De concurrentie voor uien op het gebied van water, voedingsstoffen en licht komt voornamelijk van Melgazevoet en Klein Kruiskruid. Om deze onkruiden vroeg te bestrijden en het gewas onkruidvrij te houden, kunt u gebruikmaken van Boxer® of Dual® gold in de mix. Bodemwerkende middelen worden steeds belangrijker bij onkruidbestrijding in uien. De LDS-mix, waarin Dual Gold en Boxer een rol spelen, is op maat gemaakt. Boxer is de ideale LDS-partner tegen onder andere Melganzenvoet, Muur, Knopkruid en Zwarte Nachtschade. Dual Gold past later in het schema en biedt langdurige bescherming tegen onder andere Klein Kruiskruid, Zwarte Nachtschade, Kamille en Perzikkruid.

Klein kruiskruid