Geoxe

Geef bewaarrot geen kans

Bewaarrot is een complexe materie, omdat meerdere schimmels hiervan de veroorzakers zijn. Bovendien infecteren ze de vruchten niet allemaal op hetzelfde moment en daarom moet de bestrijding over een langere periode effectief worden aangepakt. De meest belangrijke bewaarziekten zijn Botrytis, Neofabraea (Gloeosporium), Monilia, Cadophora, spatschurft en Penicillium. Bij de keuze van het afspuitschema is de afnemer van groot belang.

De meeste supermarkten stellen eisen aan de residuen die ze op het fruit accepteren. Sommigen kiezen voor een maximaal aantal actieve stoffen in combinatie met een percentage van de MRL. Anderen kiezen alleen voor een percentage van de MRL per actieve stof of een percentage van de som van de MRL’s. Tegenwoordig wordt de ArfD-waarde steeds belangrijker. Deze meetwaarde zegt iets over de voedselveiligheid. Als je voldoet aan de bovenwettelijke MRL-eis betekent dit niet automatisch dat een werkzame stof ook voldoet aan de ARfD eisen. Alle gangbare middelen tegen bewaarziekten worden bij de oogst teruggevonden, hetgeen moet omdat het fruit ook tijdens de bewaring beschermd moet blijven.

aardbei

Bescherming tegen bewaarziekten in aardbei

Een goede bescherming van het fruit tegen bewaarziekten is de basis voor kwaliteitsfruit. De bestrijding van het complex bewaarziekten vraagt om een goed doordachte en effectieve aanpak. Effectief omdat het scala aan schimmels groot is en alleen breedwerkende middelen dus goed genoeg zijn. Goed doordacht omdat de aanwezigheid van werkzame stoffen, die voor een goede en lange bescherming noodzakelijk zijn, voor problemen bij de afzet naar handel en supermarkten kunnen zorgen.

aardbei

Geoxe en Switch toepassen in aardbei

Switch® is voor de vruchtrotbestrijding interessant omdat de curatieve werking van dit middel bij een toepassing circa 3 weken voor de pluk eerdere latente aantastingen teniet doet. De preventieve werking van Switch beschermt tegen infecties, kort voor de pluk. Na de toepassing van Switch bouwt u de preventieve bescherming verder op door 2 keer Geoxe in te zetten. Zonder problemen voor de afzet kunt u Geoxe tot 3 dagen voor de pluk of tussen de pluk door inzetten en geven geen problemen met de bovenwettelijke MRL- of ARfD eisen.

Appel en peer

Geoxe in peer en appel

Geef bewaarrot geen kans!
• Zeer effectief tegen bewaarziektes
• Inzetbaar tot 3 dagen voor de pluk
• Perfect te combineren met Switch
• Toegelaten in appel en peer

Advies bewaarziekten voorkomen

De bestrijding van het complex bewaarziekten vraagt om een goed doordachte en effectieve aanpak. Effectief omdat het scala aan schimmels groot is en alleen breedwerkende middelen dus goed genoeg zijn. Goed doordacht omdat de aanwezigheid van werkzame stoffen, die voor een goede en lange beschermende noodzakelijk zijn, voor problemen bij de afzet naar handel en supermarkten kunnen zorgen.

Switch® en Geoxe® sluiten naadloos aan bij het bovengenoemde, omdat beide producten een sterke- en brede werking hebben tegen vrijwel alle schimmels die hierboven benoemd zijn. Én omdat de werkzame stoffen bij toepassingen volgens het etiket niet tot afzetproblemen leiden.

appel

Bewaarziektes voorkomen bij appels en peren

De bestrijding van bewaarziekten vraagt om een goed doordachte en effectieve aanpak. Effectief omdat het scala aan schimmels groot is en alleen breedwerkende middelen dus goed genoeg zijn. Goed doordacht omdat de aanwezigheid van werkzame stoffen, die voor een goede en lange beschermende noodzakelijk zijn, voor problemen bij de afzet naar handel en supermarkten kunnen zorgen. Geoxe heeft een sterke- en brede werking tegen vrijwel alle schimmels.