Botrytis spp.

Botrytis is een geslacht van anamorfe schimmels in de familie Sclerotiniaceae. Botrytis (ook bekend als grijze schimmel) behoort tot de groep Hyphomycetes en heeft ongeveer 30 verschillende soorten. Het is een plantenparasiet op heel veel  land- en tuinbouwgewassen De schimmelsoort produceert stevige, donkere, vertakte conidioforen met clusters van lichtere conidia (grijs in massa). De schimmel overleeft vooral op plantendelen en gewasresten of als sclerotien in de grond. Een enkele vorm kan op het zaad overleven en al bij kieming de plant aantasten.

Blauwe bes

Botrytis cinerea

De schimmel komt zowel tijdens de teelt als in de na-oogst voor, dit laatste vooral in bloemen en fruit. Deze schimmel veroorzaakt ‘pokken’ op bloemen die ook uit kunnen groeien tot grote vlekken. Op bladeren ontstaan waterige geelbruine, bruine of grijze