Californische trips (Frankliniella occidentalis)

In beschermde teelten, zoals in tunnels, kunnen wij te maken krijgen met een andere tripsoort, namelijk de Californische trips. Deze tripssoort ziet kans in de nog gesloten knop binnen te komen en veroorzaakt ernstige vruchtbeschadiging. De Californische trips is ongevoelig voor een aantal bestrijdingsmiddelen waarmee Tabakstrips of Rozetrips wel bestreden kan worden.

Bron: Delphy BV