Ritnaalden in maïs voorkomen en bestrijden| Syngenta Nederland

You are here

Ritnaalden in maïs voorkomen en bestrijden

Ons advies tegen ritnaalden in maïs

Voor maïs is er de mogelijkheid om zaaizaad te gebruiken dat is behandeld met Force 20 CS®. Dit product gaat bij kieming van het zaad in de grond over in dampvorm met daarin de actieve stof teflutrin. Bij contact worden de ritnaalden gedood. Ook hier zijn de omstandigheden bepalend voor een goed eindresultaat. Niet te diep zaaien en een vlotte groei na zaai (dus ook niet te vroeg zaaien op probleempercelen) zal de werking ten goede komen.

Rtinaalden in mais voorkomen en bestrijden