Insectenbestrijding in tulpen | Syngenta Nederland

You are here

Insectenbestrijding in tulpen

Virus en luis

Bladluizen brengen virussen over. Dit kan tot kwaliteitsproblemen, opbrengstverliezen en zelfs tot afkeuring van een partij leiden. Het is dus noodzakelijk een virusaantasting te voorkomen.

Alleen een luisaantasting tegengaan is hiervoor niet voldoende. Dit komt omdat het Tulpenmozaïekvirus op een non-persistente wijze wordt overgebracht. Dit wil zeggen dat een luis die het gewas binnenvliegt en een plant aanprikt, het virus al direct overbrengt. Een luisbestrijding waarbij de luis in het gewas wordt bestreden, is dus zeker niet voldoende.

Karate Zeon

U moet zorgen dat luis niet in uw gewas komt. Dit kan door wekelijks gebruik te maken van Karate Zeon, een middel dat bij uitstek geschikt is om virusoverdracht tegen te gaan. De werking van Karate Zeon is tweeledig. Karate Zeon heeft een afstotende werking op luis. Een bespoten gewas wordt onaantrekkelijk voor de luis, waardoor deze uw gewas vermijdt en er dus ook geen virusoverdracht plaatsvindt. Daarnaast heeft Karate Zeon een luisdodende werking. Als er toch al luis in het gewas zit, wordt deze door de goede contactwerking van Karate Zeon bestreden.

Pediment 

Luisbesprijding kan ook op gewasveilige manier met Pediment. Pediment werkt namelijk op basis van de unieke actieve stof Pirimicarb dat al jaren bekend staat als een selectief luizenmiddel met een zeer snel knock-down effect. Het werkt dus direct. Daarbij is Pediment een zeer goede afwisselpartner en past het perfect in geïntegreerde programma’s van diverse bladluissoorten voor sierteelten onder glas en in de vollegrond. Een win-win situatie. Pediment is verkrijgbaar als granulaat en als rookontwikkelaar speciaal voor de sierteelt. Met name de dampwerking zorgt ervoor dat ook bij dichte gewassen luizen wordt bestreden tot diep onderin in het gewas. Met Pediment heeft u een middel in handen voor acute hulp bij luizen.

Oplossingen voor de sierteelt

Gewassen

Expert Center

Bezoek het Expert Center