Tulp

Bescherming van de tulpen tegen virusoverdracht en Tulpengalmijt

Virus en luis

Bladluizen zorgen voor virusoverdracht op het veld. Dit kan tot kwaliteitsproblemen en zelfs tot afkeuring van een partij leiden. Bladluizen brengen Tulpenmozaïekvirus op een non-persistente wijze over. Dit wil zeggen dat een luis die het gewas binnenvliegt en een plant aanprikt, het virus al direct kan overbrengen. Start met tijdige selectie op het veld. De meeste effectieve methode is door de gehele plant weg te halen en dood te spuiten op de stengel. Aangezien we met selectie niet alle virusplanten weghalen is het belangrijk om middelen in te zetten die de luizen afweren en bestrijden. Als basis kunnen hiervoor de Pyrethroïden ingezet worden zoals Karate Zeon en Ninja. Let wel op dat middelen uit deze groep sneller afbreken onder invloed van hoge temperaturen en veel instraling. Voor een optimale bescherming dient dan in de avond te worden gespoten en het interval te worden verkort. 

Om de bescherming en de effectiviteit te verhogen kan Pediment en Afinto worden toegevoegd. Afinto heeft een relatief lange werkingsduur en is sterk tegen alle luizen. Pediment werkt niet tegen alle luizen en heeft een wat korte werkingsduur. Het grote voordeel van Pediment is echter dat het ook een dampwerking heeft en hiermee verscholen luizen goed kan bestrijden ook als het tulpengewas door omstandigheden weinig middel opneemt.

De sluipmoordenaar in de tulpen: Tulpengalmijt

De laatste jaren nemen de problemen met tulpengalmijt weer toe. Bedrijfshygiëne is uitermate belangrijk. Worden de cellen regelmatig schoon gemaakt? Waar sla je tijdelijk het bollenafval na het pellen en uitzoeken van de bollen op? Staat er afval of composthopen in de buurt van de aanzuiging van de verse lucht van de cellen? Houdt reststromen van bollenafval direct gescheiden van de opslag van de bollen! Een ander risico is de aankoop van een nieuwe partij. Zet deze eerst apart en check goed of er geen symptomen van galmijt optreden. Ook kan de bewaring van afbroei een bron zijn van galmijt problemen. Behandel afbroei na het goed schonen met Vertimec Gold.  Zie je op het veld galmijt symptomen, behandel de partij dan binnen 3 weken na de oogst met Vertimec Gold. Voeg bij het dompelen bij partijen met Fusarium een fungicide toe om dit beheersbaar te houden en droog de bollen goed terug 

Sierteelt / Gewassen, producten, expert center / prominent link