Tulp

Onkruidbestrijding in tulpen

Onkruid is een sterke concurrent voor het tulpengewas en kan tot veel opbrengstderving, extra ziektedruk en problemen met het rooien leiden. Een goede bestrijding, dus een schoon perceel, is daarom nodig. Een onkruidbestrijding vlak voor opkomst van het gewas voor een goede basis is noodzakelijk.

  • Touchdown Quattro wordt ingezet voor opkomst van het gewas. Mengen met een bodemherbicide voor een betere duurwerking is nodig voor voldoende bestrijding gedurende het seizoen.
  • Rond opkomst van de tulpen kunnen kiemende grassen als breedbladige onkruiden langdurig bestreden worden met Dual Gold. Staan er op moment van toepassen reeds onkruiden, meng dan met een toegelaten middel met contactwerking.
  • Als in de zomer onkruiden op een leeg bollenland moeten worden bestreden, is Touchdown Quattro het aangewezen middel. Touchdown Quattro werkt systemisch, zodat ook wortelonkruiden goed worden bestreden.

Dual Gold: Gebruik op zandgronden en in grondwaterbeschermingsgebieden is niet meer toegestaan.

 

Kijk bijvoorbeeld op Boer&Bunder welke grondsoort uw perceel heeft.

Hierin kunt u eenvoudig per perceel zien – gebaseerd op de Grondsoortenkaart 2006 als de wettelijke basis voor de classificatie van gronden – of u Dual Gold wel of niet mag gebruiken.

Sierteelt / Gewassen, producten, expert center / prominent link