You are here

Onkruidbestrijding in tulpen

Onkruid is een sterke concurrent voor het tulpengewas. Een goede bestrijding, dus een schoon perceel, is daarom nodig. Een onkruidbestrijding vlak voor opkomst van het gewas is noodzakelijk.

  • Touchdown Quattro wordt ingezet voor opkomst van het gewas. Mengen met een bodemherbicide voor een betere duurwerking is aan te bevelen.
  • Na 10 dagen tot voor opkomst Reglone Bold toevoegen in de 2e bespuiting is met name aan te bevelen op percelen met aanwezige probleemonkruiden die niet goed door Touchdown Quattro (glyfosaat) af sterven. Voorbeelden hiervan zijn kleine brandnetel en bingelkruid.
  • Rond opkomst van de tulpen kunnen kiemende grassen als breedbladige onkruiden langdurig bestreden worden met Dual Gold. Staan er op moment van toepassen reeds onkruiden, meng dan met een toegelaten middel met contactwerking.
  • Als in de zomer onkruiden op een leeg bollenland moeten worden bestreden, is Touchdown Quattro het aangewezen middel. Touchdown Quattro werkt systemisch, zodat ook wortelonkruiden goed worden bestreden.