Expert Center NL Elasto

Hulpstof Elasto G5

Voor een betere bedekking en opname past u Elasto G5 toe. Elasto G5 is een op polyglycerol gebaseerde hulpstof. Het product verbetert de bevochtiging van het blad en de opname van een aantal werkzame stoffen in planten. Hierdoor kan Elasto G5 de werkzaamheid van fungiciden, herbiciden (o.a. glyfosaat, nicosulfuron en rimsulfuron) en groeiregulatoren (o.a. daminozide en chloormequat) verbeteren. Door halvering van de benodigde dosering daminozide kan een flinke besparing zowel in kosten en middel worden gerealiseerd.

Expert Center Hulpstoffen

Hulpstof Elasto G5

Elasto G5 is geclassificeerd als niet-schadelijk en niet-irriterend en wordt op veel siergewassen toegepast zonder fytotoxische verschijnselen en zonder achterlating van een zichtbaar residu. Elasto G5 is een makkelijk met water te mengen vloeistof.

Voordelen gebruik Elasto G5

Bij toevoeging van Elasto G5 bij de groeiregulator daminozide kan men volstaan met halvering van de dosering daminozide. Dit heeft besparing van middel en besparing van kosten tot gevolg.
Recent heeft de certificerende instantie FiBL een positief besluit genomen en Elasto G5 op de biologische inputlijst van Skal Biocontrole geplaatst. Elasto G5 mag ingezet worden in de biologische teelt. Elasto G5 laat zich uitstekend combineren met Taegro® en andere biofungiciden en kan de werkzaamheid van deze producten aanzienlijk verbeteren.

Testen Elasto G5 in nieuwe combinatie

Wilt u Elasto G5 toepassen in een ander gewas of met een ander middel dan vermeld op het etiket? Neem dan contact op met onze Crop Advisor om de mogelijkheid van een test door te nemen. Wilt u Elasto G5 zelf in een testopstelling gebruiken? Dan adviseren wij eerst een proefbehandeling uit te voeren.