Wat is Assist M36?

Assist M36 verhoogt de opname van veel werkzame stoffen, verbetert de depositie van de spuitvloeistof op lastig te bevochtigen bladeren en verlaagt de drift van spuitdruppels. Het product is als toevoegingsstof (hulpstof) toegelaten door het CTGB onder nr. 15658 N.

Samenstelling Assist M36

De hulpstof Assist M36 bestaat voor 80% uit veresterde raapzaadolie en voor 20% uit emulgatoren om de olie in water te kunnen verdelen. Assist M36 heeft geen gevarensymbool nodig op het etiket, omdat de ingrediënten tamelijk mild zijn. Voor de productie van de veresterde raapzaadolie is duurzaam geteeld raapzaad uit Europa gebruikt. De olie is makkelijk afbreekbaar.

Advies Assist M36

Ons advies is om Assist M36 als laatste toe te voegen aan de spuitvloeistof. Na toevoeging van de hulpstof is het belangrijk om goed te roeren. Geadviseerd wordt om Assist M36 in een concentratie van 250 ml per 100 liter spuitvloeistof op te lossen (0.25%). Gebruik niet meer dan 2 liter Assist M36 per ha.

Testen Assist M36 in nieuwe combinatie

Wilt u Assist M36 toepassen in een ander gewas of met een ander middel dan vermeld op het etiket?

Neem dan contact op met onze Crop Advisor om de mogelijkheid van een test door te nemen. Wilt u Assist M36 zelf in een testopstelling gebruiken? Dan adviseren wij eerst een proefbehandeling uit te voeren.