CTRL-PLUS | Syngenta Nederland

You are here

Placeholder for empty or inaccessible "Page title"
Hulpstof CTRL-PLUS
Voordelen gebruik CTRL-PLUS
Praktijkervaringen

Praktijkervaringen

Uit onderzoek en praktijkproeven is inmiddels gebleken dat CTRL-PLUS minstens zo effectief is als de gebruikte standaard Atplus UCL 1007, met voordeel dat CTRL-PLUS zachter is voor het gewas. In de proefresultaten hieronder ziet u dit terug in de grafieken.

2020 – Groeiregulatie in chrysant

2020 – Groeiregulatie in chrysant

2021 - Groeiregulatie in chrysant

2021 - Groeiregulatie in chrysant

Conclusies uit de proeven

Advies

Met de toevoeging van CTRL-PLUS bij de groeiregulator daminozide kunt u volstaan met halvering van de dosering* daminozide. Gebruik altijd 300 ml CTRL-PLUS in 100 l spuitvloeistof (0,3%). Het advies is om eerst daminozide op te lossen in de spuitvloeistof om vervolgens de benodigde hoeveelheid CTRL-PLUS aan de spuitvloeistof toe te voegen.

*De dosering en het aantal toepassingen van de groeiregulator daminozide is afhankelijk van diverse factoren, onder andere de groeikracht van het gewas, de desbetreffende cultivar, plantdichtheden en de groeiomstandigheden tijdens de teelt. Ook het moment van toepassen, gebruikte spuittechniek en bijvoorbeeld de bladnatperiode, bepalen mede de opname van de daminozide en dus het uiteindelijke beoogde effect van de toepassing.

Testen CTRL-PLUS in nieuwe combinatie
Expert Center banner smal
Placeholder for empty or inaccessible "Expert Center banner smal"