Wat is CTRL-PLUS?

CTRL-PLUS is een hulpstof die de werkzaamheid van de groeiregulator daminozide sterk kan verbeteren. Het product wordt ingezet bij de groeiremming van de chysant, diverse potplanten en boomkwekerij gewassen. Door de halvering van de benodigde dosering daminozide kan een flinke besparing in zowel kosten als middel worden bereikt. CTRL-PLUS verhoogt de opname in het blad van in wateroplosbare stoffen en verbetert de bevochtiging van lastig te bevochtigen blad zonder achterlating van een zichtbaar residu. CTRL-PLUS is een vloeibaar product.

Sierteelt Chrysant

Voordelen van CTRL-PLUS

  • Ontwikkeld voor verbeterde opname van daminozide in sierteeltgewassen  
  • Opvolger van Atplus UCL1007 
  • Zacht voor het gewas 
  • Breed inzetbaar 
  • Vloeibare formulering; makkelijk oplosbaar
CTRL-PLUS in de chrysantenteelt

Praktijkervaringen

Uit onderzoek en praktijkproeven is inmiddels gebleken dat CTRL-PLUS minstens zo effectief is als de gebruikte standaard Atplus UCL 1007, met voordeel dat CTRL-PLUS zachter is voor het gewas. In de proefresultaten hieronder ziet u dit terug in de grafieken.

2020 – Groeiregulatie in chrysant

2021 - Groeiregulatie in chrysant

Conclusies uit de proeven

  • Halve dosering daminozide met de 2 geteste hulpstoffen is minstens zo effectief als de volle dosering daminozide zonder hulpstof 
  • De werkzaamheid van CTRL-PLUS is vergelijkbaar met de bekende standaard Atplus UCL 1007 
  • CTRL-PLUS is veilig voor het gewas en de biologie

Advies

Met de toevoeging van CTRL-PLUS bij de groeiregulator daminozide kunt u volstaan met halvering van de dosering* daminozide. Gebruik altijd 300 ml CTRL-PLUS in 100 l spuitvloeistof (0,3%). Het advies is om eerst daminozide op te lossen in de spuitvloeistof om vervolgens de benodigde hoeveelheid CTRL-PLUS aan de spuitvloeistof toe te voegen.

*De dosering en het aantal toepassingen van de groeiregulator daminozide is afhankelijk van diverse factoren, onder andere de groeikracht van het gewas, de desbetreffende cultivar, plantdichtheden en de groeiomstandigheden tijdens de teelt. Ook het moment van toepassen, gebruikte spuittechniek en bijvoorbeeld de bladnatperiode, bepalen mede de opname van de daminozide en dus het uiteindelijke beoogde effect van de toepassing.

Testen CTRL-PLUS in nieuwe combinatie

Wilt u CTRL-PLUS toepassen in een ander gewas of met een ander middel dan vermeld op het etiket? Neem dan contact op met onze Crop Advisor om de mogelijkheid van een test door te nemen. Wilt u CTRL-PLUS zelf in een testopstelling gebruiken? Dan adviseren wij eerst een proefbehandeling uit te voeren.