The Art of Application: Waarom is de juiste spuittechniek nog meer belangrijk?

Expert Center
Misschien herinnert u zich onze vorige blog nog dat we het hadden over druppelgroottes en hun relatie tot doppen en druk. Maar wat komt er nog meer bij kijken? Hoe kun je zorgen voor een goede doordringing zelfs in de moeilijkste gewassen zonder teveel water te gebruiken?

Wat is veel water?

Dat is al een goede vraag om mee te beginnen. Water is in principe het transportmiddel van het gewasbeschermingsmiddel, want te weinig water is negatief omdat je de plant dan te weinig bevochtigd. In akkerbouwteelten gaat men het randje tegenwoordig ook opzoeken door 100L per ha (of nog minder) te gebruiken. Hier hebben we aangetoond dat dit te weinig is, zeker voor een dicht gewas zoals aardappelen. De minimum hoeveelheid water is toch echt 200L per ha. Nu zou u kunnen denken dat dit nog altijd veel te weinig is, maar de telers slagen erin om een agressieve ziekte, zoals Phytophthora infestans, de baas te blijven in een dicht gewas (bijvoorbeeld aardappelen) terwijl dit gewas ook nog aan de elementen wordt blootgesteld. Ondanks dat dit voor ons als glastelers wel heel erg belachelijk laag overkomt. Maar klopt dat eigenlijk wel? Moet de plant echt helemaal nat zijn wanneer u gespoten heeft of moet er een heel fijn filmpje over de plant liggen? Dat is de vraag.
 
Het begin:
Zodra de spuitvloeistof de dop heeft verlaten, zijn er slechts drie plaatsen waar het heen kan, namelijk:
  1. Op het beoogde gewas
  2. Op de grond (zgn  run-off oftewel afdruppelen)
  3. In de lucht (drift/vervluchtiging)
 
De uitdaging bij indringing in een dicht gewas is dat grove druppels voor een betere indringing zorgen. Grovere druppels ontstaan niet door een hogere druk, maar door dopkeuze en een gematigde druk afhankelijk van het doptype vaak rond de 3 bar. Meer druk betekent niet alleen fijnere druppels maar ook een hogere waterafgifte wat ervoor kan zorgen dat de spuitvloeistof afdruipt en op de grond terechtkomt. Ook kan het dat het in “kommetjes” op het blad blijft staan of ophoopt aan de randen van het blad. Dezelfde plekken waar we het eerste spuitschade zien!
 
In een Gerberaproef hebben we vorig jaar met verschillende water hoeveelheden gespoten. Onder het gewas was zwart papier geplaatst om eventuele afdruipende druppels op te kunnen zien. Bijgaand de resultaten.
 
2000l/ha1780l/ha1326l/ha599l/ha

Hogere watervolumes zijn geweldig, maar kunnen leiden tot aflopen/ afdruipen

Optimale indringing wordt bereikt door een grovere druppel te gebruiken bij de optimale druk van de doppen  (meestal 2-3 bar). De rijsnelheid kan vervolgens worden aangepast (sneller) om ervoor te zorgen dat het watervolume correct is - we vinden meestal dat zelfs de dichtste planten goed kunnen worden bevochtigd met watervolumes van 750L tot 1000L ha. Zodra we hoger gaan zitten, komen aanzienlijke verliezen in de vorm van run-off oftewel aflopen/afdruipen. Om een betere bedekking te verkrijgen kan er eventueel een hulpstof worden toegevoegd om dit te bewerkstelligen.

Het is goed om nog eens kritisch naar watervolumes te kijken, omdat vanuit het etiket steeds meer beperkingen worden opgelegd aan diezelfde watervolumes. Ik ben ervan overtuigd dat hier nog veel in valt te winnen.

Author

Marcel Hubers
Marcel Hubers