Zijn biologische en groene oplossingen ‘de kip met de gouden eieren’ die we zoeken?

Expert Center

‘Domme vragen bestaan niet, enkel antwoorden die je wijzer maken’…. Of volgens een eeuwenoud Chinees gezegde “wie een domme vraag stelt, voelt zich ongemakkelijk - maar wie geen vragen stelt, blijft zijn hele leven dom…. 'Vragen stellen' wordt dus vooral als positief gezien, dus deze week ga ik de vragen stellen: zijn biologische en ‘groene’ gewasbeschermingsmiddelen de ‘kip met de gouden eieren’ waar we naar op zoek zijn?

Samen met andere producenten proberen we continu producten op de markt te brengen die zijn ontwikkeld om aan de hoge eisen van de klant, de markt en wetgeving te voldoen.  Zeker de afgelopen jaren zien we een duidelijke verschuiving naar meer vraag naar biologische en groene oplossingen. Dit wordt in grote mate gestuurd door nationale wetgeving, maar zeker ook door markteisen en uiteraard onze samenleving. Er wordt aan ons vaak gevraagd ‘Wanneer komt Syngenta met een biologisch/groene oplossing op de markt?’ Achter de schermen wordt hier keihard aan gewerkt, maar Rome is ook niet in één dag gebouwd. Daarnaast realiseren wij ons ook, dat deze categorie middelen - biologisch of groen - op een andere manier werken en anders worden ingezet. Het is immers geen ‘chemie’. De randvoorwaarden waaronder deze groep middelen ingezet moeten worden bepalen in grote mate de slagingskans van het beoogde resultaat.

Jaarrond alleen nog maar biologische of groene middelen?

In de sierteelt kennen we de nodige uitdagingen als het gaat om de gewassen vrijhouden van ziekten en plagen. In veel gevallen is ‘vrijhouden’ eigenlijk niet meer aan de orde en is “beheersing” een betere benaming. Gelukkig staat de boog ook niet het hele jaar door gespannen, en zijn er periodes dat de druk duidelijk lager is.

Dit geeft ons mooi de ruimte om met het hele pakket aan middelen te puzzelen en naast de klassieke chemische gewasbescherming, de biologische en groene middelen te combineren met nuttige insecten en mijten. Deze groep producten zijn namelijk vaak preventief van aard en hebben geen residuele werking of een ‘knock down’ effect, uitzonderingen daargelaten. Plotselinge verandering van weersomstandigheden of plaag- of ziektedruk, zoals bijvoorbeeld invlieg, zijn moeilijk te ondervangen waardoor corrigeren noodzakelijk is.

Dit betekent zeker niet dat de biologische of groene middelen onvoldoende werken. Het betekent wel dat wanneer deze solo worden ingezet onder hoge druk ze vaak onvoldoende effect geven. Belangrijk om te weten is dat de waarde van een dergelijk groen/biologisch middel moet worden beoordeeld op de potentiele bijdrage in een totaal schema/programma! De onderstaande illustratie geeft dit schematisch weer:

Het grote voordeel van een dergelijke strategie is dat alle middelen optimaal worden benut, het gebruik van de middelen in de tijd wordt gespreid en resistentie wordt vermeden.

Dus wat nu?

Terug naar de vraag: die kip met het gouden ei….? U mag dit voor mij invullen… We verwachten in ieder geval u in de nabije toekomst meer biologische en groene oplossingen te kunnen bieden om u naar de toekomst te helpen een robuuste en duurzame gewasbeschermingsstrategie te ontwikkelen en u in staat te stellen uw gewassen gezond en schoon bij de klant af te leveren.

Vergeet niet dat u via onze sociale kanalen (Facebook en Instagram) contact met ons kunt opnemen met eventuele vragen die u heeft.

Author

Wesley Akkermans