Veilig omgaan met gewasbeschermingsmiddelen

Expert Center

In tegenstelling tot de buitenteelten, worden in kasteelten veelal één of meerdere gewassen jaarrond geteeld. Daarnaast zien we ook dat in de meeste sierteeltgewassen de tolerantie voor ziekten en plagen erg laag is; immers, het gehele of overgrote deel van het gewas wordt daadwerkelijk verkocht en bij enige vorm van schade verliest het product zijn waarde. Dit heeft tot gevolg dat er op regelmatige basis, een breed scala aan gewasbeschermingsmiddelen worden ingezet om de gewassen schoon te houden en de kwaliteit van het eindproduct te waarborgen. Het is in alle gevallen van groot belang om veilig met deze middelen om te gaan, niet alleen voor de toepasser, maar uiteraard ook voor de overige medewerkers, de omgeving en het milieu.

Waar moet u op letten?

Voor de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen in de tuinbouw is absorptie door directe blootstelling de meest waarschijnlijke route voor opname van gewasbeschermingsmiddelen door de toepasser. Het is goed om dit te realiseren en ervoor te zorgen dat u de juiste voorzorgsmaatregelen treft. Dit betekent onder andere het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een masker, handschoenen en beschermende kleding. Naast het klaarmaken van de middelen en de eigenschappen van de middelen bepaalt ook de toegepaste spuittechniek in grote mate de blootstelling. Men dient hier het gebruik van PBM zo goed mogelijk op af te stemmen. Maar waar moeten we nu beginnen?

Controleer het etiket

Het etiket vermeldt de minimaal noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen die nodig zijn voor veilig gebruik van het product. Bijvoorbeeld bij het afwegen/meten en klaarmaken van de spuitvloeistof en tijdens en na de toepassing. Dit zijn de zogenoemde P&S zinnen, en staan vermeldt op het etiket onder voorzorgsmaatregelen. Deze dienen ten alle tijden te worden opgevolgd. Daarnaast is het uiteraard van belang dat persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden gebruikt gedurende de gehele toepassing om voldoende bescherming te kunnen bieden.

Persoonlijke beschermingsmaatregelen kunnen handschoenen, spuitoverall, laarzen of en/of maskers omvatten. De exacte specificaties staat op het productetiket en de Safety Data Sheet (SDS), welke zijn te vinden is op de websites van Syngenta en Fytostat.

Goed om te weten…

Alle toegelaten gewasbeschermingsmiddelen worden tijdens het registratieproces grondig onderzocht en beoordeeld, ook op de veiligheid van het product richting de toepasser. De voorgeschreven voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zijn dan ook voldoende om de mogelijke risico’s tot aanvaardbare niveaus te verminderen. Komt u er toch niet uit, neem dan contact met ons op… immers, veiligheid voor alles!

Author

Wesley Akkermans