The Art of Application – Zoeken naar het compromis

Expert Center
De sierteeltsector produceert een grote varieteit aan gewassen. De diversiteit aan soorten, kleuren, bladvormen, plantgroottes en teeltsystemen is een fantastisch mooi gezicht, maar brengt ook uitdagingen met zich mee. Zo zijn de meeste spuittechnieken ontwikkeld om op een zo efficiënt mogelijke manier, homogeen groeiende gewassen te kunnen behandelen. Echter hebben we in de sierteelt vaak te maken met verschillende plantsoorten en/of plantstadia. Hierdoor is het onvermijdelijk dat u weleens een compromis moet sluiten. Als sector hebben we de gewoonte om veel producten op dezelfde manier met dezelfde technieken aan te brengen en op het beste te hopen.
 
 
Expert Center blog
 
Voor een optimaal resultaat is echter middelenkeuze alleen niet genoeg. Sommige plagen of ziekten ontwikkelen boven in de plant en zijn over het algemeen makkelijk te raken bij een bespuiting. Het wordt echter lastiger als de plaag of ziekte zich dieper in het gewas bevindt of onder het blad ontwikkeld. Ook plantstadia hebben invloed op het effect van het spuitresultaat. Planten die net opgepot of geplant zijn kunnen over het algemeen beter bedekt worden (en met minder water) dan een volledig volgroeide plant. Al deze verschillen moeten worden overwogen om tot een goed resultaat van een bespuiting te komen.

Welke tools hebben we om een optimaal effect van een bespuiting te kunnen sturen?

  • Type spuitdoppen
  • Druk
  • (loop-)snelheid
  • Water volume
  • Hulpstoffen
 
Je kunt de spuitinstallatie niet instellen om perfect elke plant en blad te raken, maar als je een bewuste beslissing hebt genomen over wat het belangrijkste is, kun je de installatie instellen om de bespuiting zo effectief mogelijk te krijgen.
 
Met ‘The Art of Application’ willen wij u helpen om een optimale spuittoepassing in uw situatie te bereiken. Met de juiste keuze van product en techniek kunnen we er voor zorgen dat iedere bespuiting optimaal is. Door de versmalling van het productenpakket maar ook door de verandering van werkingsmechanismen (bijv. meer selectieve en biologische middelen) wordt dit in de nabije toekomst nog belangrijker. 

Author

Marcel Hubers
Marcel Hubers