Duurzaam telen in de boomkwekerij

Expert Center

Telers kunnen kritisch zijn over het toelatingsbeleid voor gewasbeschermingsmiddelen. Vertrouwde middelen vallen weg of mogen na herbeoordeling minder vaak worden toegepast. Ook nieuw toegelaten middelen kennen beperkingen. Desondanks is effectieve gewasbescherming nog steeds mogelijk, vertelt Crop Advisor boomkwekerij Maurice Kok. “Duurzaam telen vergt kennis en een zorgvuldige werkwijze. Daar willen wij telers bij helpen. Ook in de boomkwekerij.”

De gewasbeschermingsdivisie van Syngenta wil de komende jaren nauwer samenwerken met telers en  adviseurs. Niet voor het eerst, want we zetten al jaren in op praktijkonderzoek, vergroening en kennisoverdracht om de transitie naar duurzaam telen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dit beleid is in lijn met de ambitie ‘Zero Impact’. Maurice : “Iedere druppel spuitvloeistof moet op de juiste plaats belanden om negatieve effecten voor het milieu, de mens en de omgeving te voorkomen. Zorgvuldig spuiten met goed onderhouden en afgestelde apparatuur is daarvoor cruciaal.”

Vergroeningsbeleid

Het vergroeningsbeleid omvat echter veel meer. “Zoals veel bedrijven in onze branche waren wij heel lang gefocust op het ontwikkelen en naar de markt brengen van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Het accent ligt nu op vergroening van de productportfolio, op samenwerking en op het aanbieden van geïntegreerde oplossingen voor ziekte- en plaagbeheersing, inclusief activiteiten en voorzieningen die dat ondersteunen” aldus Maurice Kok.

Spuittechniek

Elke teler weet dat het belangrijk is om gewasbeschermingsmiddelen op de juiste manier toe te dienen. Al meerdere jaren op rij doet Syngenta onderzoek naar spuittechniek en organiseren we demonstraties om telers advies te geven over de nieuwste toepassingstechnieken. Kok: “Het uitgangspunt is een zo hoog mogelijke effectiviteit en zo weinig mogelijk drift en emissie. De kennis die we met spuittechniek opdoen, delen we graag met adviseurs, loonwerkers en telers. Dat doen we niet alleen tijdens en op dergelijke demonstraties, maar ook via groepsbijeenkomsten en onze website.”

Aandachtspunten spuiten

Sommige inzichten zijn direct en zonder extra kosten toepasbaar. Maurice bedoelt hiermee schone, goed onderhouden apparatuur, controleren van spuitbeeld en dopafgifte, en op het belang van een goede werkhoogte en werkdruk. “In veel gevallen staat de spuitboom te hoog boven het gewas, waardoor er veel drift kan ontstaan. Voor traditionele spuitbomen dient de spuitboomhoogte op maximaal 50 cm boven het gewas te staan. Dertig cm meer kan maar liefst zes keer zoveel drift geven.  Een te grote spuitafstand leidt tot onnodige milieubelasting, kost extra geld en kan leiden tot een minder goed resultaat.”

Maurice Kok nodigt boomkwekers uit om eens een kijkje te nemen in ons expert center. Ga direct naar  tips over spuittechniek, hulpstoffen en resistentiemanagement en lees ook ons volgende blog over gewasbeschermingsmiddelen in de boomkwekerij.

Lees het volledige artikel ook in Boom in Business

Author

Maurice Kok
Maurice Kok
perm_identity
Crop Advisor Flowerbulbs & Outdoor Ornamentals