Gewasbeschermingsmiddelen in de boomkwekerij

Expert Center

Telers kunnen kritisch zijn over het toelatingsbeleid voor gewasbeschermingsmiddelen. Vertrouwde middelen vallen weg of mogen na herbeoordeling minder vaak worden toegepast. Ook nieuw toegelaten middelen kennen beperkingen. Desondanks is effectieve gewasbescherming nog steeds mogelijk, stelt Crop Advisor boomkwekerij Maurice Kok. “Duurzaam telen vergt kennis en een zorgvuldige werkwijze. Daar willen wij telers bij helpen. Ook in de boomkwekerij.”

Emissie terugdringen

De bewustwording om emissies terug te dringen groeit ook onder boomkwekers, het is essentieel dat iedereen zijn steentje blijft bijdragen. Watermanagement, onderhoud en reiniging van apparatuur én een verantwoorde afvoer van restanten van middelen spelen daarbij een belangrijke rol. Erfemissie zorgt namelijk voor meer dan 50% van de overschrijdingen die plaatsvinden. Voor het op een duurzame manier verwerken van de restvloeistoffen heeft Syngenta de Heliosec en Remdry ontwikkeld. Beide systemen zijn verkrijgbaar in de Benelux en werken op basis van verdamping. Op toolboxwater.nl staan veel tips die kunnen helpen om emissie te voorkomen.

Aandacht voor hulpstoffen

Voor een duurzame gewasbescherming die zowel effectief is als efficiënt, zijn een paar zaken cruciaal: frequente gewaswaarnemingen, tijdige inzet van preventieve middelen, goed werkende correctiemiddelen, optimale spuittechniek en bewust resistentiemanagement. Volgens Maurice zouden hulpstoffen aan dit rijtje toe moeten worden gevoegd. “Vooral in de glastuinbouw wordt al veel gewerkt met hulpstoffen, in de boomkwekerij neemt het gebruik toe. Afhankelijk van het middel en het doel kun je stellen dat hulpstoffen ervoor zorgen dat de effectiviteit van een bespuiting sterk verbetert. “

LVS voor herbiciden

Hoewel Syngenta’s productportfolio weinig herbiciden voor de boomkwekerij bevat, is Kok blij met de erkenning van LVS-toepassingstechniek voor onkruidbestrijding. “Dat werd hoog tijd, want het is een zeer efficiënte methode. LVS heeft een mooie egale verdeling zonder heel fijne druppels, waardoor er nauwelijks drift ontstaat. Tevens is een groot voordeel dat je met weinig watervolume veel areaal kunt behandelen.”

Chemie in de benen houden

De meeste fabrikanten en aanbieders van gewasbeschermingsmiddelen werken hard aan het ontwikkelen van groene oplossingen. Ook telers doen hun best om geïntegreerd te werken, maar helemaal zonder chemie kunnen de meeste het voorlopig niet stellen. “We moeten er samen met telers alles aan doen om de resterende en nieuwe chemische middelen zo lang mogelijk in de benen te houden, vanwege gebrek aan voldoende ’groene’ alternatieven. Geïntegreerd werken lukt al op veel vlakken.” Neem echte meeldauw als voorbeeld: “Preventief spuiten in het voorjaar kan bijvoorbeeld met spuitzwavel (Thiovit Jet, t/m juli) en bacteriepreparaten. Wanneer de druk oploopt kan de teler teruggrijpen op middelen zoals Luna Privilege (voor aantasting), Alibi Flora, Nimrod en Topaz.”

Resistentiemanagement

Het afwisselen van middelen met verschillende werkingsmechanismen is ontzettend belangrijk om resistentieopbouw bij ziekten en plagen tegen te gaan. Veel telers kennen wel voorbeelden van middelen die minder goed gingen werken als ze langere tijd eenzijdig werden ingezet. Vanwege de versmalling van het pakket van vertrouwde actieve stoffen is het cruciaal om middelen heel bewust en zo doelmatig mogelijk in te zetten. 

Lees hier onze vorige blog over duurzaam telen in boomkwekerij. Lees het volledige artikel ook in Boom in Business

Author

Maurice Kok
Maurice Kok
perm_identity
Crop Advisor Flowerbulbs & Outdoor Ornamentals