Nederland belangrijke spil in sierteelt onderzoek

Expert Center

Door het jaar heen doen wij proeven om aan onze klanten te laten zien hoe onze producten het beste kunnen worden ingezet. Deze proeven doen we zo veel mogelijk op proefvelden bij telers of onderzoeksbedrijven, zodat de omstandigheden vergelijkbaar zijn met de praktijk. Voordat we het in de praktijk testen, zijn er al veel proeven en onderzoeken gedaan. In deze blog vertel ik hoe wij een product ontwikkelen en wat voor soort proeven er allemaal gedaan worden bij Syngenta. Ons Nederlandse sierteeltteam vervult hier een belangrijke rol in.

Het begin

Het ontwikkelen van een nieuw product kost veel tijd en geld. Het proces van het ontdekken van een nieuwe actieve stof tot het op de markt brengen van een formulering kost gemiddeld 250 – 300 miljoen dollar en duurt ongeveer 7 tot 10 jaar. Naast het onderzoek om te bepalen of een middel veilig is voor mens en milieu, doen wij natuurlijk ook onderzoek naar de effectiviteit van een middel en naar de optimale toepassingstechnieken in verschillende situaties.

Dit effectiviteitsonderzoek start bij het ontdekken van een nieuwe actieve stof. In het lab worden duizenden stoffen per jaar gescreend om te kijken of er potentiële kandidaten tussen zitten als insecticide, fungicide of herbicide. Een heel klein deel van deze stoffen gaat door naar de zogenaamde ‘profiling’ fase waarin de stoffen op kleine schaal op gewassen worden getest. Als de stof ook hier goed scoort en er een formulering van gemaakt kan worden, volgen de eerste testen in het veld. Vanaf dat moment gaan wij de eerste proeven doen om te bepalen of het middel ook bruikbaar is tegen de ziekten en plagen in onze sierteelt gewasgroepen. Er wordt in deze proeven gezocht naar de optimale dosering en gekeken of er risico is op schade aan het gewas.

Daarna volgen de proeven om het middel te registreren. Deze proeven moeten worden gedaan volgens vooraf in Europa vastgestelde richtlijnen (EPPO richtlijnen). In deze richtlijnen is vastgelegd op welke gewassen moet worden getoetst, het aantal proeven, hoe de proeven moeten worden uitgevoerd etc. Voor een volledig dossier voor één ziekte of plaag in één gewas(groep) zijn minimaal acht geslaagde proeven nodig over een periode van twee jaar. Daarnaast moeten er nog evenveel proeven gedaan worden om gewasveiligheid te toetsen. Mijn collega’s van R&D in Nederland zijn voor wat betreft de sierteelt hier voor heel Europa verantwoordelijk voor. Dankzij dit team kunnen wij in Nederland al in een vroeg stadium leren hoe we onze producten in de sierteelt het beste kunnen positioneren, zodat telers en adviseurs een optimaal effect kunnen behalen.

De markt op

Voor de introductie van een middel voeren wij demonstratieproeven uit. Deze worden georganiseerd door onze technische collega’s in diverse landen. Zij zijn allen specialist in de sierteelt en kunnen op basis van hun kennis en ervaring de proeven zodanig organiseren dat de resultaten goed bruikbaar zijn in de praktijk. In deze proeven kijken we bijvoorbeeld naar het effect van tankmixen, het gebruik van hulpstoffen of het effect van verschillende spuittechnieken. Gezien de diversiteit van onze sierteeltproducten testen we dit helaas niet in alle gewassen, maar door onze kennis en ervaring (ook van de collega’s in andere landen) zijn we in staat een goed advies op maat te geven.

De (biologische) toekomst

Het zal niemand ontgaan dat het pakket aan oplossingen aan het veranderen is. De vraag naar duurzame, biologische producten neemt toe en fabrikanten proberen daar op in te spelen. Dit vraagt ook een andere aanpak bij het testen van middelen en oplossingen. Vaak wordt gezegd dat biologische middelen minder effectief zijn. Ik denk dat veel van deze middelen wel potentie hebben, als ze maar op de juiste manier worden ingezet. Dit vraagt meer kennis en andere vormen van onderzoek. In onze proeven kijken we daarom steeds vaker naar het effect van bijvoorbeeld watervolumes, hulpstoffen en geïntegreerde schema’s in plaats van het directe effect van een middel.

Ook doen wij steeds meer onderzoek en proeven om het product heen, om een duurzame sierteelt verder te ontwikkelen. Dit kan zijn door proeven te doen om spuittechnieken te optimaliseren of door te kijken naar de verwerking en het afvoeren van middelen. In de volgende blogs gaan wij daar verder op in.

Author

Marcel Hubers
Marcel Hubers