Maïskopbrand: de schimmel die je niet op je perceel wilt hebben

Akkerbouwzaden
maiskopbrand beter vookomen dan genezen, maar hoe doe je dat?

Wat is het en hoe kun je maïskopbrand zoveel mogelijk voorkomen?

In september 2023 kregen we opnieuw (en meer) meldingen van kopbrand in proef- en praktijkpercelen. Maïskopbrand is te herkennen aan een volledig zwarte peerachtige vochtige kolf die nog bedekt kan zijn door het schutblad. Of door een verbrande zwarte pluim in de plant. 

Deze schimmel blijft in de grond over en tast de maïs al in het kiemplantstadium aan via de wortel. Als de maïs in het 2 à 3 bladstadium te langzaam groeit, kan de schimmel het groeipunt bereiken met aantasting van de bloeiwijzen, pluim en kolf, van binnenuit. 

Tot eind augustus is aan de plant nauwelijks iets te zien, alleen de plantlengte blijft wat achter. Rond 1 september ontstaat soms zwart schimmelpluis op de pluim en in het schutblad  en op de plaats van de kolf ontstaat een grote harige schimmelbol, die de gehele kolf vervangt.

De schimmelbollen vormen sporen, die op de grond vallen of door wind worden verspreid. Bij zware aantasting is bij het hakselen een zwarte stofwolk van sporen te zien. Ook via machines vindt dus verspreiding plaats.

In de kuil veroorzaakt een zware aantasting een vieze zwarte laag, die lijkt op natte zwarte grond. maïskopbrand kan het hele maïsgewas onbruikbaar maken. Door het zeer hoge risico op snelle verspreiding verdient maïskopbrand de nodige aandacht. Bij een aantasting van > 25 %, afvoeren voor Biogas of over over het perceel verspreiden.

De twee belangrijkste maatregelen om de ziekte in dammen zijn:

  1. Vruchtwisseling. De beste maatregel tegen maïskopbrand is het uitzieken van de schimmel op het perceel in vruchtwisseling met vier jaar gras of in een vierjarige akkerbouwrotatie, omdat sporen circa vier jaar in de bodem overblijven en hun kiemkracht bewaren. 

  2. Kies voor tolerante rassen. Belangrijk is ook om vrijwel ongevoelige rassen voor kopbrand te zaaien. Op percelen die met maïskopbrand zijn besmet, kunnen veehouders een aantal rassen vrijwel probleemloos telen.

Het perceel blijft wel ziek en ook is er kans op geringe verspreiding, maar als veehouders met deze rassen maïs telen, kunnen ze dit zonder problemen inkuilen en voeren. 

Welke rassen hebben een goede tolerantie tegen maïskopbrand?

SY Silverbull FAO 180SY Brenton FAO 200SY Cosmos FAO 210SY Calo FAO 210Benco FAO210
SY Hummer FAO 210SY Skandik FAO 215SY Telias FAO 220SY Dakini FAO 235SY Amfora FAO 240
SY Nomad FAO 230SY Remus FAO 230

 

Kopbrandaantastingen in mais op kolf en pluim