Behoud de regie over je bemesting in de akkerbouw met duurzame alternatieven

Gewasbescherming
syn_230412_jpgs_vixeran_1132x637.jpg

In de wereld van de akkerbouw is het beheersen van bemesting een constante uitdaging, vooral nu mestnormen steeds strenger worden en de stikstofgebruiksnorm aan verandering onderhevig is. Met de introductie van nieuwe kaarten die de verontreinigde gebieden met betrekking tot nutriënten in kaart brengen, is het duidelijk dat bemestingsnormen onder druk staan. Met een geplande reductie van 5% in stikstofgebruik voor het komende jaar en een vermindering van 20% tegen 2025 voor stikstof uit dierlijke en kunstmest, is het tijd om jouw bemestingsplan te heroverwegen en te optimaliseren voor duurzame groei en hogere opbrengsten.

Prioriteer gewassen en integreer duurzaamheid
Het is essentieel om te bepalen welke gewassen prioriteit hebben in jouw bemestingsstrategie. Gewassen met een hoog rendement verdienen voorrang, terwijl groenbemesters en rustgewassen het mogelijk moeten doen met minder. Echter, er zijn duurzame alternatieven zoals VIXERAN® . Een natuurlijke stikstofvoorziening die niet meetelt in de bemestingsnormen.

Vixeran: je partner voor natuurlijke stikstofvoorziening
Vixeran is een innovatief product dat bacteriën bevat die gewassen in staat stellen stikstof uit de (bodem)lucht op te nemen. Dit kan een besparing van 30 tot 40 kg N per hectare opleveren, wat je meer flexibiliteit biedt in jouw bemestingsplan. Door Vixeran toe te passen, kan je de hoeveelheid minerale stikstof verminderen en deze besparing inzetten voor andere gewassen die het nodig hebben.

Overbrug de kloof in stikstofbeperkte gebieden
In Nederlandse regio's waar de stikstofnormen reeds te laag zijn voor optimale gewasopbrengsten, kan Vixeran uitkomst bieden. Door dit product bovenop de norm toe te voegen, zorg je voor voldoende bemesting en ondersteun je een gezonde groei van jouw gewassen.

Eenvoudige integratie en duurzame landbouw
Vixeran (met een dosering van 50 gram/ha) is niet alleen een stap richting duurzamere landbouw, maar het is ook gemakkelijk in gebruik. Het kan worden gecombineerd met herbicide- of fungicidebehandelingen of samen met groeiregulatie worden ingezet, waardoor toepassing in jouw bestaande routines naadloos verloopt.

Conclusie: een gebalanceerd bemestingsplan voor de toekomst