banner

Advies in Vixeran

VIXERAN kan in alle gewassen worden gebruikt om de stikstofvoorziening te verbeteren. De dosering is 50 gram per hectare. Na de toepassing koloniseert de Azotobacter  bacterie. Naarmate deze kolonisatie toeneemt, wordt het gewas van extra stikstof wordt voorzien. Het algemene advies rondom het toepassen is als volgt: 

 • Zet Vixeran altijd vroeg in de teelt in. Gezien de vorstbestendigheid en een aanvangswerking vanaf 8 °C kan dit ook. Een toepassing in het najaar is dus ook mogelijk. Een temperatuur van 12 °C gedurende enkele uren op de dag van toepassing of een bodemtemperatuur van 10 °C bevordert wel de opname en een snellere kolonisatie.
 • Spuit pas zodra er een gewas op het veld staat. Dus niet op kale grond, want dan wordt alleen bodemwerking verkregen en vindt er dan geen opname via het blad plaats.  
 • Als je op de kunstmestgift wil besparen, doe dit dan niet op de eerste gift zeer vroeg in het seizoen. Maar op de 2e of 3e gift, want pas dan krijgt het gewas de meeste stikstof vanuit de toepassing met Vixeran. 
 • Bij warm en zeer zonnig weer (hitte, hoge UV straling in de zomer) is het aan te bevelen een toepassing vroeg of laat op de dag uit te voeren. Een hoge verdampingssnelheid van de spuitvloeistof of dichte huidmondjes en een hoge UV straling werken nadelig op de opname van de Azotobacter in het gewas. 
 • Pas Vixeran toe in een normaal spuitvolume van 200-300 l water per hectare. 
 • Vixeran is een poeder, de bacteriën worden actief zodra deze met water in contact komen. Maak van de benodigde hoeveelheid (dosering 50 gram/ha) eerst een voorverdunning (bv oplossen in een paar liter water in een emmer) en giet deze oplossing daarna in de spuittank terwijl de roerinstallatie aan staat.   

Met VIXERAN bereik je:

Advies voor Groenbemesters

 • Als je groenbemesters in de stoppel zaait, bijvoorbeeld bladrammenas, gele mosterd of later in het seizoen raaigrassen, dan wil je deze liever niet bemesten met dure kunstmest. Deze houd je liever voor je hoofdteelten.
 • Mogelijk heb je zelfs geen ruimte meer in je bemesting. Maar toch kunnen de groenbemesters niet alleen leven van de wind. Ze hebben ook voeding nodig.
 • Zet daarom Vixeran op je groenbemestingsgewassen voor een goede ontwikkeling.
 • Dosering 50 gram per hectare
 • Inzetten in een jong stadium, enkele weken na opkomst van het gewas

Advies voor granen

 • Dosering 50 gram/ha 
 • Het ideale toepassingstijdstip is BBCH 21 -31 (begin uitlopen tot oprichten van het gewas). Combineren met een onkruidbestrijding of de Moddus toepassing is mogelijk.  
 • Door het gebruik van Vixeran in granen kan 30-40 k N ( = 110 – 150 kg  KAS) worden bespaard met uiteindelijk eenzelfde opbrengst. Financieel geeft dit met de kunstmestprijzen van 2022/23 een kostenbesparing van zo’n Euro 40,- tot 70,- per hectare. 
 • Als er minder stikstof gegeven kan worden dan nodig is voor een optimale groei van het gewas, bespaar dan niet op de kunstmest gift, maar gebruik Vixeran dan bovenop de stikstofgift om een hogere opbrengst per hectare te verkrijgen. 
Vixeran Granen groei stadia

Advies voor maïs

 • Dosering 50 gram/ha 
 • Het ideale toepassingstijdstip is BBCH 14-16 (het 4 tot 6 bladstadium), tegelijk met de onkruidbestrijding 
 • Door het gebruik van Vixeran in maïs kan 30-40 kg N ( = 110-150 kg KAS) worden bespaard met uiteindelijk eenzelfde opbrengst. Financieel geeft dit met de kunstmestprijzen van 2022/23 een kostenbesparing van zo’n 40,- tot 70,- Euro per hectare. 
 • Als er minder stikstof gegeven kan worden dan nodig is voor een optimale groei van de mais, bespaar dan niet op de stikstofgift, maar gebruik Vixeran dan bovenop de kunstmestgift om een hogere opbrengst per hectare te verkrijgen. 
Vixeran Maïs groeistadia

Advies overige akkerbouwgewassen en grasland

Voor alle gewassen is de dosering Vixeran 50 gram per hectare. Het geadviseerde tijdstip van inzetten is in het begin van de teelt, in een zich ontwikkelend gewas. Voor aardappelen is dat rondom de 2e Phytophthorabespuiting (bijvoorbeeld toegepast met Revus), voor bieten rondom het 6-8 bladstadium, voor grasland in het vroege voorjaar bij de eerste groei of na de eerste snede. 

In graan en mais is al zeer veel onderzoek uitgevoerd, waardoor we een gedegen advies rondom de N besparing kunnen geven. In de overige gewassen is dit onderzoek nog in volle gang. Een eerste indicatie is dat een besparing van 30-40 kg N altijd mogelijk is. Maar uiteraard kan Vixeran – bij gewassen waar de reguliere N gift krap is – ook worden ingezet als bron van extra stikstof voor het gewas.  

Alles wat je wilt weten over Vixeran

Mengbaarheid

Vixeran is in het algemeen prima mengbaar met gewasbeschermingsmiddelen. Ook aan de pH of de temperatuur van de spuitvloeistof hoeft geen specifieke aandacht te worden besteed, omdat de Azotobacter-bacterie zeer robuust is en weinig gevoelig voor temperatuur of pH. 

De Azotobacter-bacterie wordt actief zodra deze met water in contact komt. Het is dus een levend organisme, wat gevoelig is voor bacterie bestrijdende producten. Pas Vixeran daarom NIET toe in combinatie met koper- of chloorbevattende middelen of met produkten die een bacteriedodende werking hebben. 

Mengtesten hebben uitgewezen dat Vixeran goed mengbaar is met de meest gangbare gewasbeschermingsmiddelen. Uiteraard kunnen wij onmogelijk alle middelcombinaties testen. Als wij meer informatie hebben zal deze hier worden vermeld. 

Tank mixes
Vixeran key visual

Vixeran

De natuurlijke bron van stikstof - Robuust, duurzaam en kostenbesparend

Vixeran wat is het

Vixeran: Wat is het?

Vixeran is een natuurlijk product op basis van de unieke bacteriestam Azotobacter ..

Vixeran resultaten

Vixeran: Resultaten

In granen (tarwe en gerst) is zeer veel ervaring opgedaan met de toepassing van ..