banner

Advies per Gewas, Toepassing en Mengbaarheidslijsten

Welkom op de adviespagina voor VIXERAN®
Hier vindt je in tabelvorm het advies per gewas, gevolgd door algemene adviezen voor de toepassing. Verder bieden we uitgebreide adviezen per gewas. Tot slot vindt je een overzicht van veel gestelde vragen en de mengbaarheidslijsten van Vixeran met gewasbeschermingsmiddelen.

Algemeen advies en toepassing

VIXERAN kan in alle gewassen worden gebruikt om de stikstofvoorziening te verbeteren. De dosering is 50 gram per hectare. Na de toepassing koloniseert de Azotobacter  bacterie. Naarmate deze kolonisatie toeneemt, wordt het gewas van extra stikstof wordt voorzien. Het algemene advies rondom het toepassen is als volgt: 

  • Zet Vixeran altijd vroeg in de teelt in. Gezien de vorstbestendigheid en een aanvangswerking vanaf 8 °C kan dit ook. Een toepassing in het najaar is dus ook mogelijk. Een temperatuur van 12 °C gedurende enkele uren op de dag van toepassing of een bodemtemperatuur van 10 °C bevordert wel de opname en een snellere kolonisatie. Temperaturen van onder de 5 °C bij toepassing of langdurige perioden onder de 10 °C in de week van de toepassing, geven een minder optimale opname en tragere kolonisatie.
  • Spuit pas zodra er een gewas op het veld staat. Dus niet op kale grond, want dan wordt alleen bodemwerking verkregen en vindt er dan geen opname via het blad plaats.  
  • Als je op de kunstmestgift wil besparen, doe dit dan niet op de eerste gift zeer vroeg in het seizoen. Maar op de 2e of 3e gift, want pas dan krijgt het gewas de meeste stikstof vanuit de toepassing met Vixeran. 
  • Bij warm en zeer zonnig weer (hitte, hoge UV straling in de zomer) is het aan te bevelen een toepassing vroeg of laat op de dag uit te voeren. Een hoge verdampingssnelheid van de spuitvloeistof of dichte huidmondjes en een hoge UV straling werken nadelig op de opname van de Azotobacter in het gewas. 
  • Pas Vixeran toe in een normaal spuitvolume van 200-300 l water per hectare. 
  • Vixeran is een poeder, de bacteriën worden actief zodra deze met water in contact komen. Maak van de benodigde hoeveelheid (dosering 50 gram/ha) eerst een voorverdunning (bv oplossen in een paar liter water in een emmer) en giet deze oplossing daarna in de spuittank terwijl de roerinstallatie aan staat.   

Met VIXERAN bereik je:

Overzicht advies per gewas

Overzicht advies per gewas

Advies

Alles wat je wilt weten over Vixeran

Mengbaarheid

Vixeran is in het algemeen prima mengbaar met gewasbeschermingsmiddelen. Ook aan de pH of de temperatuur van de spuitvloeistof hoeft geen specifieke aandacht te worden besteed, omdat de Azotobacter-bacterie zeer robuust is en weinig gevoelig voor temperatuur of pH. 

De Azotobacter-bacterie wordt actief zodra deze met water in contact komt. Het is dus een levend organisme, wat gevoelig is voor bacterie bestrijdende producten. Pas Vixeran daarom NIET toe in combinatie met koper- of chloorbevattende middelen of met produkten die een bacteriedodende werking hebben. 

Mengtesten hebben uitgewezen dat Vixeran goed mengbaar is met de meest gangbare gewasbeschermingsmiddelen. Uiteraard kunnen wij onmogelijk alle middelcombinaties testen. Als wij meer informatie hebben zal deze hier worden vermeld. 

Tank mixes
Vixeran key visual

De natuurlijke bron van stikstof - Robuust, duurzaam en kostenbesparend

Vixeran wat is het

Vixeran is een natuurlijk product op basis van de unieke bacteriestam Azotobacter ..

Vixeran resultaten

In granen (tarwe en gerst) is zeer veel ervaring opgedaan met de toepassing van ..