banner

Wat is Vixeran?

Vixeran is een natuurlijk product op basis van de unieke bacteriestam Azotobacter salinestris CECT 9690. Deze bacterie is in staat stikstof uit de (bodem)lucht te binden en zo gewassen van extra stikstof te voorzien. Hierdoor kan worden bespaard op de stikstofgift via kunstmest, terwijl de opbrengst hetzelfde blijft. Als de (wettelijke) mogelijkheden  voor de N gift al te krap is voor een optimale groei, kan door het gebruik van Vixeran toch een extra opbrengst worden behaald. Vixeran is SKAL gecertificeerd en mag dus ook in de biologische teelt worden ingezet.

Met VIXERAN bereik je:

Vixeran is werkzaam op 3 niveaus

Werking Vixeran

Vixeran bindt stikstofgas (N2) uit de lucht (zowel uit de atmosfeer als lucht in de bodem) en zet deze om in voor de plant opneembare stikstof. Dit is te vergelijken met wat vlinderbloemige gewassen die stikstof binden.
Vixeran met Azotobacter-bacterie is uniek, omdat deze drieledig werkt: zowel in het blad, als in de wortel, maar ook in de rhizosfeer (= rondom de wortel wordt een biofilm gevormd). Azotobacter salinestris komt tot leven zodra Vixeran is opgelost in water. Na toepassing koloniseert (vermenigvuldigt) de bacterie zich. De N-fixatie start vanaf toepassing en naarmate de kolonisatie toeneemt, wordt het gewas van extra bruikbare stikstof voorzien. 

Robuust en krachtig

De bacteriestam Azotobacter salinestris CECT 9690 in Vixeran heeft een hoge efficiëntie. Stikstof wordt dus makkelijk omgezet tot opneembare stikstof voor het gewas. Deze hoge efficiëntie zie je terug in de dosering: slechts 50 gram per hectare volstaat. Maar er is meer. Zo is deze bacterie zeer robuust, wat de werkingszekerheid ten goede komt: 

  • Werkzaam in bodems met een pH tussen 5 en 8, dus breed inzetbaar 
  • Vorstbestendig tot -80 °C  
  • Aanvangswerking start vanaf 8 °C. Een temperatuur van 12 °C gedurende enkele uren op de dag van toepassing of een bodemtemperatuur van 10 °C bevordert wel de opname en een snellere kolonisatie. Kan dus probleemloos in het vroege voorjaar worden ingezet 
  • Goede houdbaarheid in de verpakking (2 jaar bij kamertemperatuur)  
  • Mengbaar/toe te passen met de meest gangbare herbiciden, fungiciden, insecticiden of groeiregulatoren (zie de adviespagina voor nadere informatie), zodat geen extra bespuiting nodig is 
  • Breed inzetbaar in tal van gewassen 

Milieubewust kosten besparen

Met de huidige energiecrisis en de noodzaak steeds milieubewuster te werken, is Vixeran de ideale stikstofvervanger. Het is kostenbesparend, afhankelijk van de kunstmestprijs en de stikstofgift per gewas kan 50 tot 100,- per hectare worden bespaard. En daarnaast ook gunstig in het kader van energieverbruik en milieubelasting. Wist u dat de productie van een ton stikstof bijna evenveel energie kost als een gemiddeld huishouden gebruikt op jaarbasis? Simpelweg Vixeran inzetten en daarmee een deel kunstmest vervangen werkt dus energiebesparend en voorkomt ook nog eens uitspoeling van stikstof. 

Productprofiel Vixeran

BEVAT

Azotobacter salinestris Stamm CECT 9690 
FORMULERING Water oplosbaar poeder 
GEWASSEN Breed inzetbaar in o.a. granen, mais, grasland, aardappelen,
suikerbieten en overige gewassen
WERKING Stikstof binding op 3 verschillende plekken: 
Blad, wortel en rhizosfeer 
DOSERING 50 g/ha
VERPAKKING 250G

 

Productprofiel Vixeran
Vixeran key visual

Vixeran

De natuurlijke bron van stikstof - robuust, duurzaam en ...

Vixeran resultaten

Vixeran: Resultaten

In granen (tarwe en gerst) is zeer veel ervaring opgedaan met de toepassing van ..

570x320_bnl_vixeran_advies.jpg

Vixeran: Advies

Vixeran kan in alle gewassen worden gebruikt om de stikstofvoorziening ..