banner

Vixeran proefresultaten

Vixeran kan in tal van gewassen worden ingezet om het gewas van extra stikstof te voorzien. Op deze pagina delen we de resultaten van Vixeran in diverse gewassen.

Met VIXERAN bereik je:

Granen

In granen (tarwe en gerst) is zeer veel ervaring opgedaan met de toepassing van Vixeran. Zowel in NL als in een groot aantal Europese landen. 

Vixeran granen proefresultaten 1

In 2022 is bij de Wageningen Universiteit Reseach (WUR) in Westmaas een proef uitgevoerd waarbij een volledige N gift is vergeleken met een gehalveerde 2e N gift (in de tweede gift 67 kg N = 250 kg KAS minder per hectare) met en zonder Vixeran. Het resultaat is dat bij een gehalveerde N gift zonder Vixeran het aantal aren per hectare met 8% afneemt. De toepassing van Vixeran laat zien dat bij de verlaagde N gift het aantal aren op peil blijft en de opbrengst slechts 2% afneemt.  Wel mag worden geconcludeerd dat een besparing van 67 kg N hier een te grote reductie is geweest omdat er geen gelijke of meeropbrengst wordt verkregen. 

Vixeran proefresultaten in graan deel 2

Als voor graan alle resultaten van 32 proeven in Europa in een grafiek worden gezet, waarbij de opbrengst wordt vergeleken bij verschillende stikstoftrappen ontstaat onderstaand beeld. 

  • Op de horizontale as de stikstoftrappen, dus de vermindering in kg zuiver N per hectare 
  • Op de verticale as de opbrengst (in %) bij de diverse stikstof giften 
  • De groene lijn laat het verloop zien van de opbrengst als de hoeveelheid N wordt verminderd. Zodra en minder N wordt gegeven, zakt de opbrengst onder de 100% (de rode horizontale lijn)
  • De blauw lijn laat zien wat de opbrengst is als Vixeran wordt gebruikt: pas bij een reductie van ruim 40 kg N (de blauwe stippellijn) snijdt de blauwe lijn de rode lijn.  

Conclusie: bij het gebruik van Vixeran 50 gram/ha kan per hectare tot 40 kg N (=150 kg KAS) worden bespaard zonder dat de opbrengst daalt ten opzicht van een volledige N gift.  

Mais

Ook in maïs geeft Vixeran en waardevolle bijdrage om stikstof te reduceren en op kosten te besparen. Waar in granen met het gebruik van Vixeran een reductie van 30-40 kg N per hectare probleemloos kan, kan volgens Duits onderzoek in mais mogelijk nog meer worden bespaard zonder op de opbrengst in te leveren. De Azotobacter-bacterie is in staat mais van meer N te voorzien, waardoor in Duitsland met hun methode van bemesting per hectare 50-60 kg zuivere N kan worden bespaard. Uiteraard kan Vixeran ook worden ingezet om – zonder te besparen op de N gift - een hogere opbrengst te verkrijgen.

In Duitsland is veel onderzoek verricht naar Vixeran in maïs, ook in vergelijking met een N bindend product op basis van de Methylobacterium bacterie (referentie B in de grafieken). Onderstaand proefresultaten in zowel  korrelmais als snijmais. 

Korrelmais vixeran website grafiek 3

Korrelmais: Toepassing van Vixeran bij een 38 kg lagere N gift, geeft een aanzienlijk opbrengstverhoging in vergelijking met de normale N gift. Per hectare stijgt de opbrengst van 9,5 naar bijna 10,1 ton. Vixeran kan dus worden ingezet om de opbrengst te verhogen, maar ook een verlaging van meer dan 38 kg N per hectare met een gelijkblijvende opbrengst is dus mogelijk.

Vixeran deel 4

Snijmais: Toepassing van Vixeran bij een 67 kg lagere N gift, geeft een gelijkwaardige opbrengst aan een volledige N gift. Zonder Vixeran daalt bij de verlaagde N gift de opbrengst sterk (1,3 ton per hectare aan drogestof verlies). 

Conclusie: maïs reageert zeer goed op het toepassen van Vixeran. Om een gelijkblijvende opbrengst te behalen – in vergelijking met de volledige bemesting – kan zeker 30-40 kg N per ha (= 110-150 kg KAS/ha) worden bespaard. Onderzoek in Nederland zal uit moeten wijzen of een nog hogere besparing – zoals in Duitsland -  mogelijk is. Uiteraard kan bij een krappe standaardbemesting Vixeran ook worden ingezet bovenop de normale N gift om een extra opbrengst te verkrijgen.

Aardappelen

In tegenstelling tot graan en mais zijn de ervaringen met Vixeran in aardappelen nog beperkt. Toch zijn er op basis van een proef uitgevoerd door de WUR in Vredepeel mooie perspectieven voor het gebruik in aardappelen. Dit om of de opbrengst te verhogen, of om te besparen op stikstof. 

Vixeran proefresultaten deel 5

De proef van WUR Vredepeel laat zien dat bij een halvering van de 2e N gift (58 kg N ha = 250 kg KAS/ha minder) de opbrengst daalt. Als Vixeran wordt toegevoegd aan de gewone N gift (de norm, dus de maximale hoeveelheid N die mag worden gegeven en eigenlijk lager is dan wat het gewas optimaal nodig heeft) , stijgt de opbrengst. Als Vixeran wordt toegevoegd aan de verlaagde N gift, komt de opbrengst dicht in de buurt van de normale stikstofgift. 

Conclusie: er zijn goede perspectieven voor het gebruik van Vixeran in aardappel. Een eerste indicatie is dat een besparing van 30-40 kg N mogelijk is. Maar beter nog kan Vixeran, daar waar waar de reguliere N gift krap is, worden ingezet als bron van extra stikstof voor het gewas om de opbrengst te verhogen.

Grasland

In grasland zijn in Denemarken en Zweden proeven uitgevoerd.

Grasland grafiek

In Zweden is de behandeling uitgevoerd in het voorjaar, bij het begin van de groei (voor de eerste snede). In Denemarken is Vixeran ingezet direct na de oogst van de eerste snede. In beide gevalle is Vixeran toegepast in een normale praktijsituatie, dus zonder een reductie in kunstmest. De resultaten laten gemiddeld een 5% hogere opbrengst zien. 

Conclusie: er zijn goede perspectieven voor het gebruik van Vixeran in grasland. Een eerste indicatie is dat een toepassing tot een forse meeropbrengst kan leiden. Verder onderzoek om te bepalen of ook op een kunstmestgift kan worden bespaard is nodig. 

Vixeran key visual

Vixeran

De natuurlijke bron van stikstof - Robuust, duurzaam en kostenbesparend

Vixeran wat is het

Vixeran: Wat is het?

Vixeran is een natuurlijk product op basis van de unieke bacteriestam Azotobacter ..

570x320_bnl_vixeran_advies.jpg

Vixeran: Advies

Vixeran kan in alle gewassen worden gebruikt om de stikstofvoorziening ..