Breng zomertarwe naar een hogere opbrengst

Gewasbescherming
1132x637_bnl_tarwe.jpg

Met de verwachting dat de bemestingsnormen voor landbouwgewassen strenger zullen worden, is het essentieel voor landbouwers om vooruit te plannen om de vruchtbaarheid van hun grond te behouden en de opbrengst van hun gewassen te verhogen. 
Dit geldt met name voor tarwe, waarbij de huidige bemestingsnormen vaak niet meer voldoen aan de behoeften van de gewassen voor een maximale opbrengst. Dit probleem is nog uitgesprokener bij de teelt van zomertarwe, waar de bemestingsruimte aanzienlijk beperkter is in vergelijking met wintertarwe.

Er is een oplossing die niet alleen de gewasbehoefte kan aanvullen, maar ook bijdraagt aan een duurzamere landbouw: VIXERAN®
Dit innovatieve product maakt gebruik van specifieke bacteriën die tarwe in staat stellen om stikstof uit de lucht op te nemen, waardoor uw gewassen een extra bron van voeding krijgen. Door Vixeran toe te passen, kunt u een significante hoeveelheid stikstof winnen, namelijk 30 tot 40 kg N per hectare. DIt is dus extra stikstof bovenop je maximale gift. Maar afhankelijk van je bemestingsruimte kan dit ook een aanzienlijke besparing op minerale stikstof betekenen.

Vixeran is gemakkelijk toe te passen met een dosering van slechts 50 gram per hectare en kan vroeg in de teelt als een gewasbehandeling worden ingezet. Zodra het gewas boven staat, is dat het ideale moment om Vixeran te gebruiken. Het mooie is dat er geen aparte bespuiting nodig is. Vixeran kan moeiteloos worden gecombineerd met een herbicide bespuiting of samen met de groeiregulatie.

Voor tarwetelers die hun opbrengst willen maximaliseren en tegelijkertijd willen bijdragen aan een duurzamere landbouwpraktijk, biedt Vixeran de perfecte balans tussen efficiëntie en milieubewustzijn.

Optimaliseer je tarwebemesting: Kies voor Vixeran en een duurzame gewasgroei