Halmverkorting, vroeg in het voorjaar

Gewasbescherming
1132x637_bnl_legering

Als de daglengte en temperatuur toenemen in het voorjaar en het graan gaat strekken, dan moet de groei in goede banen worden geleid. Dit is het moment voor groeiregulatie.

MODDUS® is al vele jaren de meest toegepaste groeiregulator in graangewassen.


 

 

 

 

In de praktijk heeft Moddus bewezen dat het onder alle omstandigheden effectief legering voorkomt. Legering is een risico voor je, omdat het onvoorspelbaar is en kan leiden tot groot opbrengst- en kwaliteitsverlies. Ook is gelegerd graan lastiger te oogsten.
Kies voor teeltzekerheid die zich vertaalt in rendement en kwaliteit van je graan.

Niet ieder ras is even gevoelig voor legering. Weersomstandigheden, zoals zware regenbuien en harde wind kunnen veroorzaken dat het gewas kan legeren. Vooral bij lange slappere rassen is dit het geval.

Ook als er geen legering optreedt is een halmverkorting met Moddus rendabel. Het bevordert de uitstoeling en het geeft een betere wortelontwikkeling, waardoor het gewas meer water en voedingsstoffen op kan nemen met als gevolg een betere korrelvulling. Uiteindelijk leidt dit tot een meeropbrengst. 

Wintergerst kan meestal met 1 bespuitingen worden behandeld.
In lange, slappe rassen liggen 2 behandelingen als halmversteviging meer voor de hand.

Hier vind je het advies. 

BBCH Moddus

Mocht je in het vroege voorjaar gebruik willen maken van een natuurlijke binding van stikstof in het gewas door het toepassen van VIXERAN® dan valt het tijdstip van de toepassing vaak samen met de groeiregulatie in gewasstadium BBCH 21 - 31 met een dosering van 50 g/ha.

Wat Vixeran zo bijzonder maakt, is de werking op drie plaatsen:
Het blad:  de bacterie vestigt zich in het bladweefsel van de plant en groeit met het gewas mee
De wortels: de bacterie vestigt zich in de wortels en bindt ook hier stikstof
Rondom de wortels: hier vormt zich een biofilm en de plant levert suikers aan de bacterie in ruil voor opneembare stikstof.

De bacterie in Vixeran is vorstbestendig en begint al te werken bij 8 graden Celsius. Je kunt Vixeran gemakkelijk toepassen, vroeg in het seizoen, op het groeiende gewas en combineren met een reguliere gewasbespuiting. Ga hier naar het advies.