Verbeter de opbrengst en kwaliteit van je tarwe

Gewasbescherming
tarwe jong stadium

Het voorjaar zit er aan te komen. De granen staan er op de meeste percelen goed op. Bemesting ligt erop of is onderweg en sommige vroeg gezaaide percelen zijn al aan de groeiregulatie toe qua stadium (begin strekking/1e knoop voelbaar). De meeste zijn nog niet zo ver. Maar dit betekent wel dat het moment van groeiregulatie aanstaande is. Als het voorjaar doorzet en de temperaturen de komende weken zouden oplopen dan kunnen we aan de slag met de groeiregulatie.

Misschien ten overvloede maar hier nog eens het advies voor wintertarwe met MODDUS®:
Strategie 1: toepassing 1x uitvoeren in gewasstadium BBCH 32 met Moddus 0,25 l/ha + CCC 0,5 l/ha

Strategie 2: voer 2x toepassingen uit bij lange slappe rassen met  Moddus 0,25 l/ha + CCC 0,5 l/ha
                   ​- voer de eerste toepassing uit in gewasstadium BBCH 30
                   - de tweede bespuiting voert je dan 7 tot 10 dagen later uit

Wintergerst kan meestal met 1 bespuitingen worden behandeld. Vaak met een hogere dosering, omdat wintergerst een relatief lang en zwaar gewas is.
Voer de toepassing uit met Moddus 0,6 tot max 0,8 l/ha in het gewasstadium BBCH 25-32 (spuit bij voorkeur in het vroegste gewasstadium).

Mocht je dit seizoen ook gebruik willen maken van een natuurlijke binding van stikstof in het gewas door het toepassen van VIXERAN® dan valt het tijdstip van de toepassing vaak samen met de groeiregulatie in gewasstadium BBCH 21 - 31 met een dosering van 50 g/ha.

Vixeran kan 30 tot 40 kg zuivere N  (100 tot 150 kg KAS) uit de lucht opneembaar maken voor het gewas.
Hierdoor hoef je minder kunstmest te gebruiken in de latere gift en zorg je voor meer flexibiliteit in stikstofruimte op je bedrijf.


Meer weten over het advies met Vixeran? Lees dan hier verder

Groei stadia tarwe

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.