Farmore Technology

Wat is FarMore® Technology

FarMore Technology is een speciaal ontwikkeld platform voor groentezaden dat aansluit op de behoeften van de klant. Syngenta legt zich toe op de ontwikkeling van innovatieve producten voor ieder afzonderlijk groentegewas en combineert oplossingen voor zaaizaadbehandeling met technologieën en diensten voor toepassingen.

FarMore Technology is geen op zichzelf staand product. Het is een technologieplatform dat continu in ontwikkeling is en dat laat zien dat Syngenta zich ten volle inspant om nieuwe en betere methoden voor zaadbehandeling voor de groenteteelt te vinden.

Groenteproducenten

Voordelen van zaaizaadbehandeling voor groenteproducenten

Een gezonde start vormt de basis voor hoogwaardige prestaties naarmate de plant gaat groeien. Zaaizaadbehandelingen bieden bescherming tijdens de kritische fasen van ontkieming en opkomst waarin zaden en opkomende zaailingen zich niet kunnen weren tegen invasieve ziekteverwekkers en plagen.

Zaaizaadbehandelingen dienen als de eerste verdedigingslinie en kunnen de opkomst van zaailingen en de vitaliteit van de plant versterken.

FarMore® Technology in groentegewassen

Niet alleen:

  • effectieve bescherming tegen kiem- en bodemschimmels
  • zacht voor kiemend zaad
  • gezonde jonge planten
  • een gelijkmatig groeiend gewas

Maar ook: 

  • hoogwaardige toepassing door professionele bedrijven
  • adviezen en begeleiding voor toepasser en teler
  • nagenoeg geen belemmeringen met export van behandelde zaden

FarMore® Technology

Apron® XL en Maxim® 480FS zijn nu toegelaten in een groot aantal gewassen ter bestrijding van kiem- en bodemschimmels. De combinatie is zeer veilig voor het gewas. Naast een uitstekende vroege ziektebestrijding in groenten garandeert het FarMore® 480FS totaalconcept ook de beste toepassingstechnieken en services. 

zaden

Wat zijn de voordelen van FarMore® Technology?

• Bescherming voor hoogwaardige zaden
• Oplossingen op maat voor specifieke groentegewassen
• Gerichte en nauwkeurige toepassing op zaden
• Aanvulling op traditionele gewasbescherming
• Betere zaadkieming, opkomst en gezondheid van zaailingen
• Optimale opkomst en vitaliteit van de plant

De waarde van een zaaizaadbehandeling voor de teler is meer dan alleen maar een opkomstverzekering voor de zaadkosten, omdat ook de kwaliteit van het gewas en het algehele teeltrendement in positieve zin beïnvloed worden.

PAS Logo

Centraal in onze passie voor zaadbehandelingstechnologie staat het Seedcare Instituut

FarMore® Technology - Maxim® 480FS - Apron® XL

chevron_left
chevron_right