Alternaria spp.

Alternaria is een schimmelgeslacht dat behoort tot de Ascomyceten. Alternaria-soorten zijn belangrijke veroorzakers van plantenziekten in vele gewassen. Alternaria-soorten behoren tot de Fungi imperfectie. Ze vormen geen asci en planten zich ongeslachtelijk voort door de vorming van meercellige, raket- of knotsvormige conidien. Alternaria-soorten die niet tot dit geslacht gerekend kunnen worden, op grond van hun geslachtelijke stadium, worden niet langer als Alternaria-soorten beschouwd. In vele gewassen kan aantasting door Alternaria soorten een probleem zijn. Zaadbehandeling kan de jonge planten tegen de meeste Alternaria soorten beschermen. Onder de gewassen vindt u de beschrijving van de specifieke Alternaria soorten per gewas.

Koolgewassen

Alternaria brassicae

A. brassicae overwintert in en op de buitenkant van zaden en op gewasresten van

Koolgewassen

Alternaria brassicicola

Er zijn twee soorten alternaria die vlekken op bladeren, zaaddozen en koppen

Wortelen

Alternaria dauci

De primaire bron van Alternaria dauci is geïnfecteerd zaad. Overleving op gewasresten

Wortelen

Alternaria radicina

Dit is een belangrijke via zaden overgedragen ziekte in schermbloemige groenten, die

Koolgewassen

Alternaria raphani

Er zijn twee soorten alternaria die vlekken op bladeren, zaaddozen en koppen

chevron_left
chevron_right