Aspergillus niger

Inleiding

Zwarte schimmel komt vaak voor in de bodem en als saprofyt op plantenresten. Het kan problemen veroorzaken in uien en knoflook, met name wanneer in het volgroeide stadium van het gewas of tijdens opslag sprake is van zeer hoge temperaturen.

Geografische verspreiding

Deze ziekte zorgt vooral in tropische en subtropische streken voor schade aan de bol bij uien en knoflook, maar kan wereldwijd voorkomen.

Symptomen en diagnose

Het belangrijkste kenmerk is de aanwezigheid van poederachtige schimmelsporen op het oppervlak of tussen de rokken van de bollen. Aangetaste bollen kunnen variërende gradaties van zachtrot vertonen, maar de oorzaak daarvan kan ook liggen bij andere schimmels of bacteriën. In groeiende gewassen kunnen enkele symptomen zichtbaar zijn op plaatsen waar de ontwikkelende bol beschadigd of gespleten is.

Voorwaarden voor ziekteontwikkeling

Van A. niger is bekend dat het via zaden overdraagbaar is, maar de bodem is een belangrijke inoculatiebron. A. niger koloniseert in het groeiseizoen oude uienbladeren en kan zich verspreiden naar de nek van de bol en vervolgens de bol zelf. Verspreiding binnen het gewas en naar nabijgelegen gewassen is mogelijk via sporen die tijdens oogstactiviteiten door de lucht worden overgedragen. Problemen met de ziekte treden op bij zeer hoge temperaturen (>30°C) en perioden met een hoge luchtvochtigheid. Het pathogeen is weinig actief bij temperaturen lager dan 15°C. In het VK treden bij opgeslagen uienbollen alleen problemen op in geval van te hoge opslagtemperaturen en luchtvochtigheid. Zwarte schimmel kan zeker problemen veroorzaken in gematigde streken, maar de meeste problemen treden op in tropische of subtropische streken waar de natuurlijke omstandigheden gunstig zijn voor de ontwikkeling van deze ziekte.

Impact en belang

In Europa doen zich incidenteel problemen met zwarte schimmel voor. Behandeling van zaden kan beperkt resultaat geven, aangezien het pathogeen veel in de bodem voorkomt. De impact van deze ziekte kan tot een minimum worden beperkt door zorgvuldig gewasbeheer tijdens oogsten en opslag.

chevron_left
chevron_right