banner

GOUDEN REGELS VOOR EEN GOEDE OOGST

Afgelopen jaar heeft Phytophthora voor heel wat hoofdbrekens gezorgd. Met name het weer was daar debet aan. Eind juli/begin augustus ging het op diverse plaatsen behoorlijk mis. Er is meer aan de hand dan alleen het weer. Mutaties van de schimmel en daardoor verminderde gevoeligheid voor middelen speelden ook een rol. Het aantal toegelaten middelen neemt tegelijker tijd steeds verder af. Om de ziekte te kunnen blijven beheersen moet er dus wat veranderen.

Blijf Phytophthora de baas door mixen en afwisselen

Resistentiemanagement

Vanuit resistentiemanagement is verstandig omgaan met middelen van belang voor alle gewassen. Maar voor Phytophthora in aardappelen is het cruciaal. Waarom?

 • Er vinden veel bespuitingen per jaar plaats.
 • Phytophthora wordt agressiever en kan hierdoor ook makkelijker resistenties ontwikkelen.
 • Bij een aantasting zijn de gevolgen voor de teler zeer ernstig.
 • Door een te eenzijdig middelengebruik resistentie ontstaan tegen de groep van CAA-fungiciden (o.a. benthiavalicarb en mandipropamid) en de groep van OSBPI's (oxathiapiproline)

Op basis van het bovenstaande gelden vanaf heden andere gebruiks adviezen voor de bestrijding van Phytophthora. Middelen mixen en afwisselen is vanaf heden het advies om Phytophthora te beheersen. Maar eigenlijk gelden deze richtlijnen voor alle gewassen en ziekten, om ervoor te zorgen dat fungiciden hun werking behouden.

Aantal geregistreerde chemische actieve stoffen in de EU
         Aantal geregistreerde chemische actieve stoffen in de EU

De conclusie luidt dat er een sterke afname is in het aantal beschikbare actieve stoffen en dat deze trend naar verwachting zal voortzetten. Om ervoor te zorgen dat de overgebleven stoffen hun effectiviteit behouden, is goed resistentie management van cruciaal belang.

De 7 golden rules voor Phytophthora bestrijding

Phytophthora bestrijding

Mixen en afwisselen

Het belangrijkste bij het bestrijden van phytophthora is aantasting voorkomen en de werking van middelen behouden. Dit betekent om te beginnen het opruimen van afvalhopen, het bestrijden van aardappelopslag en het preventief inzetten van bespuitingen. Gedurende het seizoen helpt het gebruikmaken van onder andere een goede spuittechniek en beslissingsondersteunende systemen. Maar cruciaal is – in vergelijking met het verleden – een andere aanpak. Géén blokbespuitingen meer met enkelvoudige middelen. Wel middelen mixen en afwisselen, waarbij je ervoor zorgt dit steeds te doen met middelen uit een andere chemische groep. En uiteraard geldt hierbij dat je gebruik maakt van de juiste, door de fabrikant geadviseerde dosering. Alleen zo kan de ontwikkeling en verspreiding van phytophthoraresistenties worden tegengegaan en kunnen middelen voor de toekomst behouden blijven.

Mixen en afwisselen
De nieuwe aanpack

De nieuwe aanpa(c)k

Om phytophthora de baas te blijven, hebben we twee nieuwe combipacks ontwikkeld. Hiermee maken we het voor telers gemakkelijk om een goede mix te gebruiken. Uiteraard zet je deze combipacks niet achter elkaar in, maar gebruik je tussendoor een middelencombinatie uit een andere chemische groep. Dit afwisselen heeft tevens als groot voordeel dat je – indien nodig – het spuitinterval kunt verkorten.

Vamos Pergovi Pack

Het Vamos Pergovi-pack is vooral bedoeld voor de consumptie- en zetmeelteelt, omdat het in pootgoed niet samen met minerale olie kan worden ingezet. 
De werking van beide componenten is preventief. 
Het advies is de 1e, 3e en eventueel ook 5e bespuiting met dit combi-pack in te vullen. 
De normale adviesdosering van het pack is 0,3 l/ha Vamos + 0,5 l/ha Pergovi. 
Onder een hoge phytophthoradruk mag de dosering worden verhoogd naar 0,36 l/ha Vamos + 0,6 l/ha Pergovi.

 

Vamos Pergovi Pack
Pergovi Pack Pro

Pergovi Pro Pack

Het Pergovi Pro-pack kan in alle aardappelteelten worden ingezet en heeft naast een preventieve ook een curatieve werking
Voor pootgoed is het advies dit pack in de 1e en 3e bespuiting in te zetten. 

Indien de omstandigheden vragen om een curatieve aanpak, is het advies voor de consumptie- en zetmeelteelt het Vamos Pergovi-pack te vervangen door het Pergovi Pro-pack. 
De normale adviesdosering van het pack is 0,5 l/ha Pergovi + 1 l/ha Raport. 
Onder een hoge phytophthoradruk mag de dosering worden verhoogd naar 0,6 l/ha Pergovi + 1,2 l/ha Raport