Alternaria bestrijden met Carial Star

Bestrijding van Phytophthora en Alternaria

Phytophthora in aardappelen

Aanpak Phytophthora

Nieuwe en minder gevoelige stammen vragen om een andere strategie. Welke strategie?

Alternaria in aardappelen

Aanpak Alternaria

Wat is Alternaria en hoe pak je deze ziekte het beste aan? Informatie en advies

Ons advies

Denk aan resistentie management

1. Voorkom aantasting, zet fungiciden altijd preventief in.
2. Gebruik de juiste dosering.
3. Wissel middelen af. Dit geeft ook flexibiliteit in het spuitinterval.
4. Let er bij het afwisselen op dat u dit doet met middelen uit een andere chemische groep.
5. Pas enkelvoudige middelen zo veel mogelijk toe in combinatie met een effectieve mengpartner.
6. Maak zo veel mogelijk gebruik van resistente rassen en BOS-systemen.
7. Spuit onder optimale omstandigheden met een goede spuittechniek; de Cropwise Spray Assist app is hiervoor een handig hulpmiddel