QUANTIS App | Syngenta Nederland

You are here

Bepaal het juiste behandelmoment

Hoe weet ik wanneer het gewas last van hitte of droogte krijgt?

Aardappelen groeien optimaal bij een gematigd, relatief koel klimaat met een constante vochtvoorziening. Hitte en droogte veroorzaken stress.

 • Van hittestress is sprake als de luchttemperatuur gedurende een paar dagen enkele uren per dag boven de 25ºC komt. Dit lijkt mischien niet extreem, maar bij voldoende instraling zal de gewastemperatuur hoger zijn.
 • Droogtestress is uiteraard afhankelijk van de grondsoort. Zand kan veel minder water vasthouden en droogt dus sneller uit dan bijvoorbeeld kleigrond. Een goede indicatie voor droogtestress is het moment waarop u het gewas zou willen beregenen als op korte termijn geen neerslag wordt verwacht. Gemeten met bodemvochtsensoren ligt dit moment rond een waarde van een waterpotentiaal van -60%, wat correspondeert met een pF waarde rondom de 2,3 - 2,5. Houd er rekening mee dat een goed groeiend gewas per dag tot 7mm water kan verdampen. Zeker op droogtegevoelige gronden kan het snel gaan en verkeert het gewas eerder in droogtestress dan u denkt!

​Om u te helpen tijdig stress in uw gewas te zien aankomen en zonodig in te grijpen, heeft Syngenta samen met de WUR en AppsforAgri een app ontwikkeld. Download deze gratis app. Probeer hem uit en lees hier hoe deze werkt en wat u er mee kunt doen.

De Quantis app is handig. Makkelijk te gebruiken als hulpmiddel voor het bepalen van het juiste moment om Quantis in te zetten.
Download de app (beschikbaar voor Apple and Android telefoons) en u kunt meteen aan de slag. De app is vrij toegankelijk. 
Alle gegevens en adviezen per ingevoerd perceel zijn alleen door de gebruiker te zien.

Voor hittestress wordt gebruik gemaakt van de weersvoorspelling.
Voor droogtestress wordt de basis gevormd door

 • bodemkaarten van de WUR (verschillende gronden hebben een verschillende vochthuishoudig)
 • gewasgroei modellen in combinatie met
 • weersgegevens (temperatuur, regenval en verdamping)

Dit alles leidt tot een perceelsgericht advies.
Wilt u weten of uw aardappelgewas te maken heeft met hitte- en/of droogtestress? 

...en zo gaat het

 1. Voer de locatie in van een perceel.
  Dit kan op 2 manieren: via de GPS locatie als u in het betreffende perceel staat of via het intypen van het adres van het perceel (plaats, straat en huisnummer). Onder de locaties vindt u alle door u opgeslagen percelen, dus u kunt meerdere percelen invoeren.
 2. Kies het rastype aardappel dat u teelt: vroeg, middel of laat.
  Dit is nodig omdat groeimodellen van de Wageningen Universiteit de gewasgroei en de daarbij bijbehorende verdamping gedurende het seizoen moeten berekenen.

   
 3. Als u nu op een perceel klikt, verschijnen 2 grafieken, een voor droogtestress en een voor hittestress. Deze geven aan of er de komende 5 dagen hitte en/of droogtestress wordt verwacht
  groen = geen stress
  oranje = stress wordt verwacht, advies om Quantis wel of net te gebruiken verschijnt in het display

 

Let op: u kunt de app ook gebruiken om te weten wanneer er droogtestress gaat optreden en beregenen wenselijk is. Als u heeft beregend houdt de app met de gift van water geen rekening en zal de waarschuwing voor droogtestress niet meer correct zijn!

Klik op de afbeelding voor een kort filmpje en uitleg

Quantis App