Force Evo Aardappelen

Het bewijs dat Quantis werk

Stress bij aardappelen leidt tot opbrengstdaling door verstoring van de groei. Stress kan komen vanuit het gewasstadium van de plant zelf (knolzetting en bloei zijn stressvolle momenten) of veroorzaakt worden door externe factoren (hitte en droogte). Onderzoek in de jaren 2021 t/m 2023 toont aan dat de biostimulant QUANTIS® voorafgaand aan stress toegepast, het gewas weerbaarder maakt, opbrengstverlies voorkomt en gemiddeld tot 8% meeropbrengst oplevert. Het gebruik van Quantis is een rendabele investering die zichzelf na enkele keren terugbetaalt.

Quantis is uitgebreid getest in verschillende landen, zowel in proefvelden als in praktijkonderzoek met telers. Universiteiten hebben daarnaast onderzoek gedaan naar de werking van Quantis onder stressomstandigheden. Afgelopen jaren is de kennis rond Quantis op een hoger niveau getild en op deze pagina vind je een samenvatting van de onderzoeksresultaten en conclusies, gevolgd door gedetailleerde informatie van de diverse onderzoeken.

Samenvatting onderzoeksresultaten Nederland/België 2021 t/m 2023

2023 was een relatief nat en koel jaar. 2022 was een “stressvol”  jaar met hoge temperaturen en veel hittemomenten, terwijl 2021 meer gemiddeld was. Dus 3 verschillende jaren, ideaal om Quantis op de proef te stellen. De resultaten van het onderzoek en de praktijkervaringen uit alle jaren zijn consistent: 
telkens verhoogt Quanits het aantal knollen en het gemiddelde knolgewicht. En daarmee ook de totale aardappelopbrengst, die in 50 praktijkproeven gemiddeld over al deze jaren met 7,8% toeneemt.

  • Quantis toegepast bij knolzetting, twee weken later (rondom bloei) en eventueel nog later in het seizoen voor hitte- of droogtestress verhoogt de opbrengst met gemiddeld 7,3%. 
  • Quantis verhoogt het aantal knollen (voorkomt knolverlies bij vroege inzet) en heeft een positief effect op de opbrengst, voornamelijk bij knollen in de maatsortering 50-70 en 70+

Download de brochure met alle informatie

Overtuig jezelf dat Quantis toegepast tijdens de knolaanleg resulteert in meer overlevende knollen en dus een hogere opbrengst.

Daarnaast compenseert Quantis droogtestress en zorgt voor gewichtstoename van de knollen.

Bekijk het korte filmpje!

Proefresultaten 2021 t/m 2023

In 2021 t/m 2023 zijn grootschalige praktijkproeven bij telers in de Benelux uitgevoerd om de resultaten van Quantis bij hitte- en droogtestress te onderzoeken. Alle jaren waren wat het klimaat betreft verschillend, van heet en droog tot koel en nat. Ondanks deze verschillen laten alle jaren goede resultaten zien. Dit komt niet alleen doordat Quantis werkt bij hitte- en droogtestress, maar ook doordat het gebruik van Quantis rondom knolzetten en bloei de natuurlijke stress van de plant vermindert, wat bijdraagt aan een betere oogst.

Moment van toepassen: hierbij zijn afhankelijk van het jaar de volgende momenten gekozen om Quantis in te zetten
1.  Vast tijdstip = 3x toepassen op een vast tijdstip,  bij knolzetting (half juni) en vervolgens nog 2x met telkens 2 weken tussentijd.

2. Vast tijdstip + stress = 2x toepassen op een vast tijdstip,  bij knolzetting (half juni) bij knolzetting wer 2 weken later en daarna later in het seizoen enkele dagen voorafgaand aan een periode van hitte- en/of droogtestress.
Voor het bepalen hiervan is gebruik gemaakt van de weersvoorspelling (temperaturen >25°C) en van bodemvochtsensoren en een speciaal ontwikkelde App (zie hiervoor de Quantis App pagina)

Alle Quantis toepassingen zijn met de wekelijkse Phytophthora-bespuiting mee gespoten.

Grafiek 1: Opbrengst per ha

Gemiddeld over 3 jaren geeft Quantis een 7,3% hogere opbrangst.

Aardappel
Quantis opbrengst per ha

Grafiek 2: Maatsortering in ton/ha

Na het sorteren van alle aardappelen blijkt dat de meeropbrengst van Quantis vooral wordt verkregen door een toename van het aantal knollen.
Dit is het gevolg van de vroege bespuiting rondom knolzetting. Daarnaast worden er in de maatsortering iets zwaardere knollen gevonden, waardoor het gemiddelde knolgewicht toeneemt.

Quantis maatsortering

Grafiek 3: Aantal knollen

Ten opzichte van onbehandeld geeft Quantis meer knollen. 
Dit is ook gunstig voor de pootgoedteelt. De toename van het aantal knollen in elke maat en een hoger knolgewicht, geven samen de opbrengststijging van gemiddeld 7,3%

Quantis aantal knollen

Grafiek 4: Opbrengst zetmeel

Quantis heeft geen invloed op het zetmeelpercentage, maar leidt door een hogere opbrengst (meer en zwaardere knollen) tot een flinke toename van de zetmeelopbrengst per hectare

grafiek_4_v2.png

Grafiek 5: Suikerbieten

In bieten geeft Quantis een toename van het suikergehalte, wat leidt tot een 2 a 3% hoger suikeropbrengst per hectare.

biet
grafiek_5_v2.png

Grafiek 6: Opbrengst in uien

Ook in uien geeft Quantis – ingezet vanaf de bolling - een positief opbrengst resultaat.
Zowel bij een vast spuitschema (vanaf bolling 3x om de 2 weken) als bij een inzet bij bolling en daarna op hitte- en droogtestress gespoten.

uien
grafiek_6v3.jpg