Stress_planten

Stress voor planten

Wat is Quantis en hoe werkt het?

Wanneer planten onder stress komen te staan, reageren cellen om de effecten hiervan te verzachten. Iedere keer als een celfunctie zich aanpast, bijvoorbeeld om met hitte- en droogtestress om te gaan, kost dit energie die anders zou worden gebruikt voor groei. Het gevolg is een opbrengstvermindering, zowel in het aantal als ook in de grootte van de knollen.

Stress

neerslag 2021_2022

Bron: Meteoblue Syngenta

Abiotische stress
Door de heersende klimaatverandering krijgen gewassen steeds meer te maken met stressfactoren, de zogenaamde abiotische factoren.
Droogte betekent neerslagtekort. In de grafieken is duidelijk het verschil tussen het jaar 2021 en 2022 in de zomer te zien. In juli en augustus was er in 2022 bijna 2 maanden lang geen neerslag en de temperaturen waren tussen 25 en 30 graden. Dergelijke periodes van warm en droog weer beïnvloeden de groei van de planten negatief.
 

Biotische stress
Planten kennen ook natuurlijke stressmomenten, voor een aardappelplant zijn dat:

  • de knolzetting en
  • de bloei 
KNMI Klimaatdata 2020

Bijgesloten filmpje van het KNMI geeft een heldere uitleg over de berekening van het neerslagtekort

Vochttekort, wat betekent dit?

Fotosynthese is het proces waarbij planten water en koolstofdioxide, onder invloed van energie uit licht, omzetten in zuurstof en glucose. Bij vochttekort gaan de huidmondjes dicht, is er geen ademhaling meer, dus geen suikerproductie (fotosynthese) en dat betekent geen groei. 

Wat gebeurt er bij hitte en droogte in de plant?

Hitte en droogte hebben beide op een andere manier invloed op de levensprocessen van de plant. Ze brengen de verhouding tussen fotosynthese, ademhaling en verdamping uit balans. Bij droogte worden als gevolg van vochttekort de huidmondjes gedeeltelijk gesloten, waardoor de fotosynthese afneemt. Bij hitte gaat de plant over naar verhoogde ademhaling, waardoor er stress ontstaat. Deze stress zorgt voor vorming van zogenaamde hitteshock-eiwitten, waardoor ook weer de fotosynthese afneemt.

Effect stress on plant
Booster effect

Daarnaast vormt een plant onder invloed van stress de zogenaamde reactieve zuurstofverbindingen die de cellen beschadigen. Ook dit heeft uiteraard een negatieve invloed op de productie en uiteindelijk op de opbrengst. Sommige aminozuren (glutaminezuur) activeren enzymen die belangrijk zijn voor de vorming van antioxidanten. Deze antioxidanten kunnen deze reactieve zuurstofverbindingen neutraliseren. Als de fotosynthese afneemt zal ook de productie afnemen en dat heeft uiteindelijk gevolgen voor de opbrengst.

Biostimulanten kunnen ervoor zorgen dat planten minder snel last hebben van deze stressfactoren. Afhankelijk van de samenstelling van biostimulanten zal deze een rol spelen bij het in balans houden van de levensprocessen door o.a. het regelen van het openen en sluiten van de huidmondjes. Hierdoor wordt het beheer van water voor plantencellen verbeterd en kan de plant beter met de stress omgaan.

Wat gebeurt er bij hitte en droogte in de plant?

Quantis is mengbaar

Biostimulant QUANTIS® bevat 15-19% organische koolstof, 2% aminozuren, 0.75% calcium en 7% kalium. Al deze verschillende componenten en hun onderlinge hebben samen een positieve invloed op abiotische stress bij planten.

Organische koolstof: Een plant neemt CO2 op uit de lucht wat wordt omgezet in koolstof, in stresssituatie neemt een plant minder CO2 op en daardoor wordt er minder koolstof gevormd.

Aminozuren: Quantis bevat glutaminezuur, een aminozuur die enzymen activeert die belangrijk zijn voor de vorming van antioxidanten.

Calcium: speelt een rol bij stress signalering (zet het afweermechanisme van de plant aan), celmembraanstabilisatie, helpt celmembranen stevig te houden bij droogte

Kalium: verbetert fotosynthese en eiwitproductie en bevordert transport van assimilaten

Waarom is Quantis anders dan andere Biostimulanten

Syngenta heeft uitgebreid onderzoek uitgevoerd hoe bijvoorbeeld hitte- of droogtestress de gewasgroei remt en hoe je hier iets tegen kunt doen.
Samen met telers hebben wij biostimulant QUANTIS® al meerdere jaren onder diverse omstandigheden in de praktijk getest, om tot een gedegen en goed onderbouwd advies te komen.

Om een goed beeld te krijgen wat biostimulanten precies doen, hebben we veel onderzoek uitgevoerd en praktijkervaringen van telers om tot de beste aanbevling te komen. Omdat er – anders dan bij gewasbeschermingsmiddelen - geen toelatingseisen zijn, ontbreekt het vaak aan onderbouwd bewijs en een gedegen advies.
Voor Quantis is dit bewijs er wel  - extra opbrengst - en het advies wanneer toe te passen.
Ga hiervoor naar het advies en het bewijs.

Productprofiel Quantis

BEVATOrganische koolstof, waaronder suikers en organische zuren met antioxiderende eigenschappen. 
FORMULERING                  Suspensie
GEWASSEN

Breed inzetbaar in o.a. in aardappelen, suikerbieten, uien

WERKING

Vermindering van abiotische stress. QUANTIS zorgt ervoor dat de groeiprocessen van de plant doorgaan, zelfs tijdens stressvolle situaties. 

DOSERING2 l/ha
VERPAKKING10 LTR

 

Verpakking Quantis